1

การอยู่ร่วมกันในสังคม

การอยู่ร่วมกันในชุมชนดั้งเดิมนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นญาติพี่น้องไม่กี่ตระกูล
ซึ่งได้อพยพ  ย้ายถิ่นฐานมาอยู่

0

คุณธรรมประจำตัวเรา

คุณธรรมเป็นเครื่องหมายของคนดี  ทำให้อยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุข และเป็นที่ยกย่องของบุคคลทั่วไป

0

คุณมี คุณธรรมประจำใจ ในที่ทำงานแค่ไหน

เปลี่ยนบรรยากาศ ชวนสาวออฟฟิศมาทำแบบทดสอบสนุกๆ กันบ้าง แต่รับรองว่าได้สาระและน่าเก็บไปคิดอยู่ไม่น้อย<

0

การออกกำลังกายในวัยผู้ใหญ่

สำหรับวัยผู้ใหญ่ ช่วงอายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป สมรรถภาพด้านต่างๆ เริ่มลดลง ดังนั้น จึงควรเลือกออ

0

การเลือกเก้าอี้สำนักงาน

หลักการทั่วไปในการเลือก เก้าอี้สำนักงาน
เก้าอี้สำนักงานต้องทดลองนั่งด้วยตนเอง อย่าเลือกจากภาพแต

0

7 วิธีง่ายๆที่ทำให้คุณเป็นผู้นำอย่างมีประสิทธิภาพ

ในเรื่องของหน้าที่การงาน
หลายต่อหลายคนคงจะคาดหวังที่จะให้การทำงานนั้นประสบความสำเร็จและมีประสิทธิภาพ

0

การเป็นหัวหน้าที่ดี

เหล่าบรรดาหัวหน้างาน ผู้จัดการ หรือจะเรียกชื่อตำแหน่งอะไรก็แล้วแต่ สิ่งหนึ่งที่กลุ่มคนเหล่านี้จะขาดไม่

0

การบริการที่ดี

การบริการ (service)  หมายถึง
“กระบวนการของการปฏิบัติเพื่อให้ผู้อื่นได้รับความสุข  ความสะดวก
หรือความ

0

วัฒนธรรมองค์กรที่ดี

ในที่นี้จะยกมา บางเรื่องเท่านั้น

 

เอาใจใส่พนักงาน

ปัจจัยหนึ่งของความภักดีของพนักงานขึ้นอยู่ก

0

5 ส

การควบคุม 5ส ตามพื้นฐานในการควบคุมการทำงาน เรียกว่า กิจกรรม 5ส แท้ที่จริงแล้วประสิทธิภาพของ 5ส. มีความงดงามต

0

สอนใจจจ

กับคนเลว  ต้องยิ่งกวดขัน

กับคนเลว ต้

0

ข้อคิด คติ และ คุณธรรม ในการทำงาน

1.ความกตัญญู

ทุกอย่างที่ประกอบเป็นเรา เป็นของพ่อแม่ ไม่มีอะไรที่เป็นของเรา พ่อแม่เป็นผู้ให้มาทั

0

การทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข

     คนเราไม่สามารถทำงานคนเดียวเพียงตามลำพังได้ แน่นอนว่าทุกคนย่อมต้องมีการติดต

0

บันได 10 ขั้นสู่ความสำเร็จในการทำงาน

เมื่อก้าวเข้าสู่โลกของการทำงาน
คนเราควรตั้งเป้าหมายของชีวิตเตรียมไว้ว่าภายในกี่ปี จะขึ้นไปอยู่ในจุดใด

0

การป้องกันเน็ต cut สำหรับนิสิตหอใน มมส.

โปรแกรม Net Cut คืออะไร?

โปรแกรม Net Cut เกิดขึ้นมาจาก เวปไซต์ Arcai ซึ่งทางเวปไซต์ได้ปล่อยโปร

0

เคล็ดลับการทำงาน เกี่ยวกับ 12 ข้อคิดดีๆ ในการทำงาน ที่จะช่วยปรับแนวคิด และทัศนคติที่มีผลดีต่อการทำงานของ

12 ข้อคิด เพื่อชีวิตที่ดีของการทำงาน 0

หยุดเท้าคางถ้าไม่อยากฟันเหยิน

   การดูแลฟัน จากผลการวิจัยสำหรับคนที่ชอบเท้าคางเป็นประจำอาจมีโอกาศทำให้ฟันของคุณเหยินออกมาได้ ถ้าคุ

0

คำคมโอกาสสร้างความสำเร็จ

หน้าที่ของเรา
ไม่ใช่นั่งรอโอกาสให้วิ่งมาหาเรา
แต่เรามีหน้าที่
พัฒนาความรู้ความสามารถ
ให้รู้มากพอและเ

Pages ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12