0

การพูดในโอกาสต่างๆ

การพูดในโอกาสต่างๆ

การพูดในชีวิตประจำวันของคนเรานั้น นอกจากจะสื่อความรู้ความเข้าใจเรื่องราวต่าง ๆ แล้

0

เทคนิคการพูดในรายการวิทยุ

เทคนิคการจัดรายการวิทยุ

นอกจากการพูด ที่ผู้พูดต้องพูดในสิ่งที่ดี มองโลกในแง่ดีแล้ว
เคล็ดลับอีกประการห

0

ใส่กางเกงยีนส์ฟิตๆ ต้องระวัง

กางเกงยีนส์ฟิตเปรี๊ยะเป็นกระแสหนึ่งที่นิยมมากในกลุ่มผู้หญิงซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากเหล่าด