0

การแจ้งเตือน ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ SMS

ระบบ sms จะทำการส่งข้อความเตือนได้ใน 2 กรณีคือ
1. การส่งเอกสารระหว่างหน่่วยงาน
2. การส่งเอกสารถึงบุคลากร

0

มีไปทำไม

มีไปทำไม
มีเงินเป็นแสนเป็นล้าน แต่ใช้จริงวันละไม่ถึงร้อย
มีบ้านใหญ่โตคล้ายกับวัง แต่อยู่กันแค่ 4 คน พ่อแ

0

ปลูกอะไร…ก็จะได้อย่างนั้น

นักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จคนหนึ่งเริ่มแก่ตัวลง และต้องการหาคนมาสืบทอดธุรกิจ
แทนที่เขาจะเลือกผู้อำนวย