0

ความรู้เรื่อง ตรวจลงตรา (VISA) : ประเภทและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการตรวจลงตราประเภทต่าง ๆ

การตรวจลงตราประเภทคนเดินทางผ่านราชอาณาจักร (Transit Visa)

1. การตรวจลงตราประเภทนี้จะออกให้แก่คนต่างด้าวที่

0

5 วิธีช่วยกำจัดความเครียด

ในสังคมปัจจุบันของคนไทยต่างประสบปัญหาของความเครียดและความวิตกกังวลมากมายหลายเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นปัญ

0

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (eds)

วิธีในการค้นหาเอกสารให้มีประสิทธิภาพอีก 1 วิธี

1. เมื่อมีเอกสารเข้ามา เจ้าหน้าที่สารบรรณลงทะเบียนร