5

บทบาทและแนวทางปฎิบัติของผู้รับโทรศัพท์

        ผู้รับโทรศัพท์ในหน่วยงานมีหลายประเภท  ซึ่งมีบทบาทรับผิดชอบและแนวทางปฎิบัติในการรับโทรศัพท์แตกต่างกัน เช่น พนักงานรับโทรศัพท์ พนักงานทั่วไป เลขานุการ นักบริหาร เป็นต้น

        สำรับ  Operator  หรือพนักงานรับโทรศัพท์เป็นด่านแรกของการติดต่องานกับหน่วยงานอื่น  พนักงานโทรศสัพท์ต้องตระหนักถึงความสำคัญในหน้าที่ของตน  ต้องเข้าใจในเจตนาของผู้ที่ติดต่อและดำเนินการสลับสายให้ตามความประสงค์ของผู้ติดต่อ  งานโทรศัพท์เป็นงานที่ต้องการความรับผิดสูง  โยอาจแยกความรับผิดชอบได้เป็นสามด้านใหญ่ ๆ คือ

                      รับผิดชอบต่อตนเอง  โดยจะต้องอดทน อดกลั้น รักษาอารมณ์มิให้ขุ่นมัว ทำจิตให้ร่างเริง มีสุขภาพพลานามัยดี มีปฎิภาณไหวพริบและความจำดี เป็นผู้ตรงต่อเวลา  และไม่ละทิ้งหน้าที่ ควรเสริมสร้างมนุษย์สัมพันธ์เพื่องานและเพื่อตนเอง

                     รับผิดชอบต่อหน่วยงาน  คือ ควรมีความรักและภาคภูมิใจในหน่วยงานของตนเอง  เต็มใจที่จะให้ข้อมูลรายละเอียดอย่างครบถ้วนหากมีผู้มาติดต่อขอทราบ พึงหลีกเลี่ยงคำตำหนิหน่วยงานของตน หลีกเลี่ยงคำปฎิเสธ และหลีกเลี่ยงการรับคำที่ไม่แน่ใจ

                     รับผิดชอบต่อผู้โทรศัพท์ติดต่อเข้ามา  โดยมีความสุภาพ  ใช้คำพูดที่เหมาะสมชัดถ้อยชัดคำ  มีน้ำเสียงและหางเสียงไพเราะ  แสดงให้ปรากฎชัดถึงความเต็มใจบริการ ยกย่องให้เกียรติผู้ติดต่ออย่างเหมาะสม  หลักเลี่ยงการโต้แย้ง  ฉุนเฉียวด้วยอารมณ์โกรธเคือง  พยายามเป็นนักฟังที่ดี อย่าให้ผู้ติดต่อรอนานในขณะที่พูดติดต่ออยู่  ควรขานรับด้วยการพูดต้องให้ชัดเจนทั้งคำพูดและเนื้อหา

                                                          อ้างอิง   ภาวะผู้นำและแรงจูงใจ  ดร.พรนพ  พุกกะพันธุ์

Share and Enjoy:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Twitter
 • Print
 1. boonyarit พูดว่า:

  ขอบคุณครับ

 2. chumsu พูดว่า:

  ขอบคุณค่ะที่ได้รับข้อมูลดีๆ และจะนำไปปฏิบัติต่อไป

 3. surachai_santo พูดว่า:

  ขอบคุณครับท่าน ผอ. ที่ให้ความรู้

 4. สวัสดิ์น้อย กองทะเบียนฯ พูดว่า:

  เป้าหมายของงานบริการ คือ ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง และน้ำเสียงต้องเป็นมิตรกับผู้รับบริการครับ

 5. puangpayom.b พูดว่า:

  อีกอย่างนึง ก็คือถึงจะรับโทรศัพท์อย่างไรก็ไม่มีทางที่จะมีนำเสียงที่นุ่มนวนไพเราะได้ ถ้าในใจของคนคุยโทรศัพท์อยู่นั้นมีความไม่สบายใจและมีเรื่องโกรธเคืองหรือโมฌหอะไรมา เพราะฉนั้นเวลาคุยโทรศัพท์ผู้คุยโทรศัพท์ต้องทำจิตใจผ่อนคลาย ลืมเรื่องที่ทำให้ไม่สบายใจไว้ก่อนและทำหน้าตาให้ยิ้มแย้มแจ่มใสไว้ แล้วนำเสียงที่เปล่งออกมาก็จะฟังดูเสนาะหูได้เอง

You must be logged in to post a comment.