2

ภาษีอากร

ภาษีอากร คือสิ่งที่รัฐบาลบังคับเก็บจากราษฎรก็เพื่อส่วนรวม โดยไม่ได้มีสิ่งตอบแทนโดยตรงแก่ผู้เสียภาษีอากร

วัตถุประสงค์ในการเก็บภาษี เพื่อหารายได้ให้พอกับค่าใช้จ่ายของรัฐบาล เพื่อการกระจายรายได้ เพื่อควบคุมการบริโภคของประชาชน เพื่อการชำระหนี้สินของรัฐบาล หรือสนองนโยบายธุรกิจ และการคลังของรัฐบาล แบ่งเป็นภาษีอากรทางตรง และภาษีทางอ้อม ซึ่งกฎหมายที่ทางรัฐบาลใช้ในการเรียกเก็บภาษี คือ ประมวลรัษฎากร

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print
  1. boonyarit พูดว่า:

    เงินเดือนเท่าไหร่หรอถึงต้องเสียภาษีอากร

  2. นีย์ กองคลังและพัสดุ พูดว่า:

    คนรวยเก็บภาษีไม่ได้ค่ะ เก็บได้เฉพาะภาษีคนจนค่ะ เพราะคนรวยเส้นสายเยอะค่ะ ผลร้ายจึงเกิดแก่คนจนหาเช้ากินค่ำค่ะ

You must be logged in to post a comment.