2

ม.นอกระบบคืออะไร

ม.นอกระบบคืออะไร

        การนำมหาวิทยาลัยออกนอกระบบก็คือ การเปลี่ยนสังกัดของมหาวิทยาลัย ที่จากเดิมเป็นมหาวิทยาลัยในสังกัดของรัฐหรือในระบบราชการ มาเป็นแค่องค์กรของรัฐเท่านั้น ซึ่งแต่ละมหาวิทยาลัยจะต้องร่าง พระราชบัญญัติ ของตนขึ้นมาเพื่อใช้ในการบริหาร และจัดการตนเอง ผ่านทางสภามหาวิทยาลัย โดยทบวงมหาวิทยาลัย จะมีหน้าที่เพียงกำกับดูแล เฉพาะในส่วนของนโยบาย และแผนงานหลัก และมีสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เป็นผู้ตรวจสอบบัญชี งบประมาณเท่านั้น ซึ่งจากตรงนี้จะเห็นว่ามหาวิทยาลัยนั้นมีอิสระในการบริหารงานต่างๆ เช่น การบริหารงานบุคคล การเบิกจ่ายเงิน

       มีผู้ตั้งข้อสังเกตไว้ว่า การที่มหาวิยาลัยมีอิสระในการบริหารงาน รวมทั้งต้องพึ่งตนเองในเรื่องงบประมาณ ดังนั้น ช่องทางหนึ่งที่จะให้ได้งบประมาณมา คือ การขูดรีดเอาจากนักศึกษา ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อนักศึกษาที่ยากจน และเด็กที่ครอบครัวยากจนจะไม่มีโอกาสได้เรียนเลย ซึ่งเป็นการปิดกั้นพวกเขาโดยใช่เหตุ และนอกจากผลกระทบเรื่องค่าเทอมแพงแล้วยังมีผลกระทบที่สำคัญที่สังคมควรคำนึงถึง คือ ทำให้ระบบการศึกษาขึ้นตรงต่อกลไกของตลาด แทนที่จะเป็นระบบการศึกษาเพื่อสวัสดิการรับใช้สังคม ซึ่งจะทำให้คนมีแต่ความเห็นแก่ตัว มองข้ามปัญหาสังคมส่วนรวม สนใจแต่ผลประโยชน์ของตัว ผู้คนพร้อมที่จะเหยียบย่ำคนที่ต่ำต้อยกว่าไม่มีทางสู้ เพื่อที่จะให้ตนเองได้ในสิ่งที่       ต้องการ

รศ. ดร. ทศพร ศิริสัมพันธ์ อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก็ได้ให้ความเห็นว่า ค่าเล่าเรียน หรือค่าหน่วยกิต ที่แพงขึ้น  จะยิ่งสร้างความเป็นธรรม มากกว่าระบบเดิม ทุกวันนี้ นักศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐ จ่ายค่าเทอม ค่าหน่วยกิตถูกกว่าต้นทุนที่แท้จริงมาก ถามว่า เงินที่รัฐบาลนำมาช่วยตรงนี้มาจากไหน ก็มาจากประชาชนทั้งประเทศ ฉะนั้น ผมมองว่า การที่ค่าเล่าเรียนแพงขึ้น จะทำให้เกิดความยุติธรรม กับคนอื่นๆ ที่ไม่ได้เข้าเรียน ในมหาวิทยาลัยของรัฐ

 หากมองมุมนี้ คนจนก็มีแต่จะหมดโอกาศลงเรื่อยๆ ไม่มีโอกาสที่จะพัฒนาตนเอง ซึ่งก็จะส่งผลกระทบต่อประเทศด้วย คิดดูว่าถ้าคนส่วนมากในประเทศเป็นคนจน และโง่ด้วย (โง่ จน เจ็บ) ประเทศจะอยู่ได้ไหม จะพัฒนาทัดเทียมประเทศอื่นได้อย่างไร ในเมื่อประชากรในประเทศหมดโอกาศเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียม

ดังนั้นการนำมหาวิทยาลัยออกนอกระบบจึงเป็นการปัดภาระความรับผิดชอบของรัฐบาล โดยการโยนภาระตรงนี้ให้กับประชาชน ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง เพราะรัฐบาลมีหน้าที่แก้ปัญหาให้กับประชาชน ไม่ใช่เพิ่มปัญหา และที่สำคัญการศึกษาควรเป็นสิทธิเป็นสวัสดิการขั้นพื้นฐานไม่ใช่เป็นสินค้าทำกำไรไม่ว่าจะในหรือนอกระบบ

 

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print
  1. suphakorn.i พูดว่า:

    ขอขอบคุณบทความดีๆ ที่นำมาให้อ่านครับ

  2. สวัสดิ์น้อย กองทะเบียนฯ พูดว่า:

    มหาวิทยาลัยมหาสารคามของเรา คงจะลำบากที่จะออกนอกระบบครับ แต่หากออกนอกระบบได้จะดีต่อพนักงานมากครับ

You must be logged in to post a comment.