0

ความหมายของ 5ส.

ความหมายของ 5ส.

5ส.คืออะไร

       5ส. คือ การปรับปรุงสภาพพื้นฐานในการปฏิบัติงานประจำวัน เพื่อเอื้ออำนวยให้เกิดประสิทธิภาพและคุณภาพของงาน 5ส. นี้นำมาจากภาษาญี่ปุ่น 5 คำ คือ

SEIRI  =  สะสาง

SEITON  =  สะดวก

SEISO  =  สะอาด

SEIKETSU  =  สุขลักษณะ

       SHITSUKE  =  สร้างนิสัย

ความหมายของ 5ส.

       สะสาง         คือ  แยกสิ่งที่ไม่จำเป็นกับสิ่งที่จำเป็น
       สะดวก         คือ  การจัดวางสิ่งที่จำเป็นให้ง่ายต่อการหยิบใช้ รู้ได้ทันทีว่าอยู่ที่ใด
       สะอาด         คือ  การรักษาความสะอาดสถานที่ เครื่องใช้ อุปกรณ์ บริเวฯทางเดินให้ปราศจากขยะ ฝุ่นผงและเศษวัสดุ
       สุขลักษณะ    คือ  รักษาสถานที่ทำงานให้สะอาดตา โดยรักษา 3ส. แรกให้ดีอยู่เสมอ
       สร้างนิสัย     คือ  การปฏิบัติตมกฎระเบียบอย่างต่อเนื่องจนเป็นนิสัย

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print

You must be logged in to post a comment.