0

การจัดการความรู้ (KM-PRf) กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ (3) : ถอดบทเรียน

share-idea

< ตอนที่ 2
..หลังจากตอนที่ 2 (ภาคทฤษฎี-เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ) จบลงไปแล้ว ..ก็ได้เวลายืดเส้นยืดสายกัน… โดยมีพี่ พนัส ปรีวาสนา พร้อมด้วยทีมงาน มาร่วมด้วยช่วยเป็นกระบวนกรจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (ลปรร.) พร้อมกับถอดบทเรียน โดยฝึกการใช้เครื่องมือจัดการความรู้ (KM Tools) เพื่อตอบโจทย์ที่ได้รับแต่ละกลุ่มได้ร่วมกับแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้ทักษะเรื่องเล่า (Story telling) และสมาชิกกลุ่มร่วมกันถอดบทเเรียนองค์ความรู้ (Capture Knowledge) ที่ฝังในหัวแต่ละคน (Tacit Knowledge) โดยส่งตัวแทนกลุ่มออกมานำเสนอ (Explicit Knowledge) ถ่ายทอดผ่านเรื่องเล่า และลายมือที่ขีดเขียนความรู้ และความรู้สึกที่มีต่อองค์กร ลงบนแผ่นชาร์ต มีเรื่องราวหลากหลายทัศนะ ท่ามกลางวงล้อม(คุย) ที่แสนอบอุ่น (แม้มีบางคนบ่นว่าร้อน.. ฮาาา) บรรยากาศเบิร์ดๆ ผ่อนครายกันมากขึ้น สังเกตจากใบหน้าก็ยังยิ้มแย้ม เต็มเปี่ยมไปด้วย ไฟ (สร้างสรรค์) ด้วยความหวังที่พร้อมจะกลับไปพัฒนาองค์กร ให้บรรลุเป้าหมายให้ได้

 

 

 ———————-
By : วิชิต ชาวะหา
KM-PRF กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ
20/02/2012

 

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print

You must be logged in to post a comment.