1

ระบบการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ

         ขั้นตอนการบริหารงบประมาณในแต่ละปี จะเกิดขึ้นภายหลังจากสภามหาวิทยาลัยอนุมัติรายละเอียดคำขอตั้งและบันทึกข้อมูลในระบบเพื่อให้แต่ละหน่วยงานใช้ประกอบการเบิกจ่ายงบประมาณตามแต่ละหน่วยงาน ภายใต้กรอบนโยบายและแนวปฏิบัติที่มหาวิทยาลัยกำหนด และการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่หน่วยงานต้องจัดทำ ซึ่งเดิมแต่ละหน่วยงานจะต้องจัดทำในรูปแบบของเอกสาร มีความยุ่งยากในการใช้กำกับ ติดตามและประมวลผลในภาพรวม

         การพัฒนานวัตกรรมใหม่เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานที่ยุ่งยาก จึงเกิดขึ้นในรูปแบบของโปรแกรมบันทึกข้อมูลแบบออนล์ เพื่อลดขั้นตอนในการจัดทำเอกสาร เป็นการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาจัดการในการติดตามและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณต่างๆของหน่วยงาน ผ่านการเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบงบประมาณที่มีอยู่ของมหาวิทยาลัย โดยระบบจะมีการบันทึกข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละเดือนและการปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานต่างๆ โดยแต่ละหน่วยงานสามารถเข้าบันทึกข้อมูลผ่านทาง http://www.plan.msu.ac.th/iroffice/ebg/

        ลองดูก่อนครับ ใช้งานง่ายหรือยากอย่างไร จะได้เป็นกำลังให้ทีมผู้พัฒนาให้ดียิ่งขึ้นครับ

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print
  1. rungsak.i พูดว่า:

    ขอบคุณครับ เดี๋ยวถ้ามีเวลาจะเข้าไปดูว่ามีอะไรที่เกี่ยวข้องกับกองฯหรือปล่าว

You must be logged in to post a comment.