0

พระบรมราโชวาท

พระบรมราโชวาท  ที่ในหลวงทรงพระราชทานในโอกาสต่าง ๆ ซึ่งเป็นสิ่งเตือนสติให้ยึดมั่นยึดถือปฏิบัติ มีพระบรมราโชวาทที่ได้ถือปฏิบัติในการทำงานมาตลอดจึงอยากร่วมถ่ายทอด

 พระบรมราโชวาท   ปิดทองหลังพระ **

“…การทำงานด้วยน้ำใจรักต้องหวังผลงานนั้นเป็นสำคัญ แม้จะไม่มีใครรู้ใครเห็นก็ไม่น่าวิตก
เพราะผลสำเร็จนั้นจะเป็นประจักพยานที่มั่นคง ที่พูดเช่นนี้
เหมือนกับสอนให้ปิดทองหลังพระ การปิดทองหลังพระนั้น เมื่อถึงคราวจำเป็นก็ต้องปิด
ว่าที่จริงแล้วคนโดยมากไม่ค่อยชอบปิดทองหลังพระกันนัก เพราะนึกว่าไม่มีใครเห็น
แต่ถ้าทุกคนพากันปิดทองแต่ข้างหน้าไม่มีใครปิดทองหลังพระเลยพระจะเป็นพระที่งามบริบูรณ์ไม่ได้…”

** พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์ ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 25 กรกฎาคม 2506ทรงเตือนสติทุกคนให้ทำงานด้วยความตั้งใจ ด้วยความรู้ ความสามารถและความสุจริต แม้งานที่ทำนั้นอาจไม่มีผู้ใดทราบ
แต่เมื่อเป็นงานที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมและประเทศชาติแล้ว ควรที่จะทำแม้จะเป็นการทำในลักษณะปิดทองหลังพระก็ตาม เพราะถ้าทุกคนคิดแต่จะปิดทองหน้าพระ ทำงานเอาหน้าทำอะไรต้องให้มีผู้รู้ผู้เห็นก็เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนักรวมทั้งไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติได้อย่างสมบูรณ์ครบถ้วน

“…ในการปฏิบัติราชการนั้น ขอให้ทำหน้าที่เพื่อหน้าที่อย่านึกถึงบำเหน็จรางวัลหรือผลประโยชน์ให้มาก
ขอให้ถือว่าการทำหน้าที่ได้สมบูรณ์เป็นทั้งรางวัลและประโยชน์อย่างประเสริฐ จะทำให้บ้านเมืองของเราอยู่เย็นเป็นสุขและมั่นคง…” ***

*** พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วันที่ 8 กรกฎาคม 2530เกี่ยวกับการทำงานว่า เมื่อมีโอกาสและมีงานทำ ควรเต็มใจทำโดยไม่จำต้องตั้งข้อแม้หรือเงื่อนไขอันใดไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวาง.

การทำงานที่คำนึงถึงผลงานที่ปฏิบัติมากกว่าผลประโยชน์ ทำงานในหน้าที่ของตนด้วยความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่เต็มกำลังของตน
ถึงแม้งานนั้นไม่มีใครรู้ใครเห็นไม่เด่นกว่างานส่วนหน้าเหมือนเปรียบได้กับต้นไม้เริ่มแรกจะปลูกต้นไม้ในกระถางที่เล็กหากเรามั่นรดน้ำพรวนดิน ต้นไม้ก็จะเจริญงอกงามเมื่อถึงเวลาต้นไม้ก็ต้องเปลี่ยนกระถางที่ใหญ่ขึ้นดังที่เราทำงานอย่างขยันหมั่นเพียรในหน้าที่จนเมื่อถึงเวลางานที่เราทำก็จะประจักษ์ทำให้เราไปอยู่ในตำแหน่งหน้าที่ที่สูงขึ้น

ในหลวงท่าน พระราชทานให้โอวาท และท่านย้ำเตือนสติคนไทยในทุกระดับอาชีพ
สังเกตได้จากท่าน พระราชทานพระบรมราโชวาทในพิธีการต่าง ๆ มากมาย
โดยคุณ โอภาส เสวิกุล   ได้เรียบเรียง ไว้เบื้องต้น ดังตัวอย่าง

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print

You must be logged in to post a comment.