0

ประกาศ : การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้เเทนคณาจารย์ประจำมหาวิทยาลัย

การดำเนินการเลือกตั้งต่างๆที่ผ่านมา อาจทีปัญหาติดขัดอยู่บ้าง มาถึงครั้งนี้ เป็นการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้เเทนคณาจารย์ประจำมหาวิทยาลัย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาหรือให้มีปัญหาน้อยที่สุด จึงเเจ้งมาให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไปใช้สิทธิเลือกตั้งเเละดำเนินการตามขั้นตอนการเลือกตั้งให้ถูกต้องตามวิธีการเเล้วขั้นตอน ด้วย ดังนี้
1. ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง คือ คณาจารย์ประจำมหาวิทยาลัย (ไม่รวมอาจารย์จากโรงเรียนสาธิต หรืออาจารย์ที่จ้างไม่ประจำ)

2. ก่อนไปใช้สิทธิเลือกตั้งขอให้ท่าน ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งก่อนวันที่ 21 กันยายน 2555 ซึ่งหากรายชื่อท่านตกหล่นหรือไม่ถุกต้อง ท่านต้องดำเนินการเเจ้งที่กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 3 สำนักงานอะิการบดี ภายในวันที่ 21 กันยายน 2555 (มิเช่นนั้นหากไม่มีรายชื่อจะไม่อนุญาตให้ใช้สิทธิเลือกตั้งโดยเด็ดขาด)

3. การตรวจสอบราชื่อผู้สมัคร เเละรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สามารถตรวจสอบได้ที่เวปไซติกองการเจ้าหน้าที่

4. การเลือกตั้งล่วงหน้า ใช้สิทธิได้ในวันที่ 26 กันยายน 2555 ใน เวลา 09.00 น. – 15.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งล่วงหน้า กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 3 เท่านั้น โดยนำบัตรที่มีเลขประชาชนเเละรูปถ่ายที่ทางราชการออกให้ไปเเสดงต่อเจ้าหน้าที่ (ซึ่งการใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า       จะอนุญาตให้ใช้สิทธิล่วงหน้าได้เฉพาะกรณีที่ได้รับอนุญาตให้ไปราชการ หรืออยู่ระหว่างลาทุกประเภทในวันเลือกตั้งทั่วไป โดยให้นำหลักฐานมาเเสดงในวันนั้น ซึ่งหลักฐานนี้มิจำเป็นต้องเป็นเฉพาะคำสั่งให้ไปราชการ เเต่เป็นเอกสารใดๆก็ได้ ที่เเสดงถึงการรับอนุญาตให้ไปราชการ ) มิเช่นนั้นก็ไม่สามรถใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าได้

5. การเลือกตั้งทั่วไป ในวันที่ 3 ตุลาคม 2555 เวลา 9.00 – 15.00 น. โดยจัดให้มีการเลือกตั้ง 2 หน่วย เลือกตั้งด้วยกัน คือ หน่วยเลือกตั้งที่ 1 ณ ลานชั้น 1 อาคารสถาบันวิจัยศิลปะเเละวัฒนธรรมอีสาน เเละหน่วยเลือกตั้งที่ 2 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี        (โดยสังกัดที่เขตพื้นที่ใดก็ใช้สิทธิได้ที่หน่วยนั้น เเต่หากไม่เเน่ชัดว่าตนเลือกตั้ง ณ หน่วยเลือกตั้งไหน ให้ตรวจสอบรายชื่อได้ที่เวปไซต์กองการเจ้าหน้าที่)

5. การนับคะเเนน นับในวันเลือกตั้งทั่วไป ณ ลานหน้าห้องประชุม 1 ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี

 

 

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print

You must be logged in to post a comment.