2

การจัดทำแผนพัฒนาการให้บริการ

เนื่องจากทางหน่วยงานมีผลการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการหน่วยงานอยู่ในระดับดี  แต่เนื่องจากเราอยากพัฒนาการบริการให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศคะ…เลยไปค้นคว้าข้อมูลในการบริการสู่ความเป็นเลิศ..และพบว่า…น่าสนใจคะ…เลยอยากจะนำเสนอทุกท่าน..เผื่อนำแนวทางนี้ไปใช้ในการจัดทำแผนพัฒนาการให้บริการของหน่วยงานตนเองบ้างคะ

   ทางลัดสู่การบริการที่เป็นเลิศ คือ ต้องเกิดการเปรียบเทียบกับหน่วยงานที่มีการบริการที่ดีกว่า  เมื่อมีการเปรียบเทียบจะทำให้เกิดการบริการที่ดีที่สุดซึ่งวิธีการบริการที่ดีที่สุด  เกิดจากการปรับปรุงการบริการโดย

1 ศึกษาการทำงาน  เป็นการปรับปรุงพัฒนาวิธีการทำงานใหม่ที่ดีกว่าพัฒนามาตรฐานการทำงาน  กำหนดเวลามาตรฐานในการทำงาน 

2. การวิเคราะห์์วิธีการทำงาน เป็นการวิเคราะห์งานอย่างเป้นระบบ แยกแยะปัญหาให้ชัดเจน เพื่อหาวิธีที่ดีกว่า โดยใช้เทคนิคการตั้งคำถามดังนี้

- เป้าหมายและขอบข่ายของงาน ทำอะไร? เหตุใดจึงทำ? มีอย่างอื่นที่ทำได้อีกไหม?

- บุคคลากรที่ทำงาน ใครทำอะไร?  ทำไมต้องเป็นคนนี้?  คนอื่นทำได้หรือไม่?

- สถานที่ทำงาน ทำที่ไหน? ทำไหมต้องทำที่นั่น? มีที่อื่นที่ทำได้ไหม?

- ลำดับขั้นของงาน ทำเมื่อไหร? ทำไมต้องทำเวลา/ขั้นตอนนั้น?  ทำเวลา/ขั้นตอนอื่นได้ไหม?

- วิธีการทำงาน ทำอย่างไร? ทำไมต้องทำอย่างนั้น? ทำวิธีอื่นได้ไหม?

3. การปรับปรุงงาน 

-ตัด หรือยุบสิ่งที่ไม่จำเป็น

- รวม ส่วนที่เหมือนและเหลือเข้าด้วยกัน

- ทำให้ง่าย ไม่ย่งยากซับซ้อน

- ใช้เครื่องมืออุปกรณืเข้าช่วย

เมื่อเกิดการบริการที่ดีแล้วก็จะนำไปสู่วิธีบริการที่เป็นเลิศคะ…

 

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print
  1. rungsak.i พูดว่า:

    คร๊าบ จะนำไปปรับปรุงแก้ไขในงานของตนครับ

  2. surana พูดว่า:

    การจัดทำแหนพัฒนาการให้บริการ ว่าด้วยเรื่องของการวางแผน แผนเผ็นสิ่งที่เกิดจากการคิด วิเคราะห์จากงานบางอย่าง เพื่อที่จะวางแผนให้งานนั้น สามารถดำเนินผ่านไปด้วยความประสบผลสำเร็จ แผนถือได้ว่ามีความสำคัญในการทำงานในยุคปัจจุบันนี้ แผนที่ดี สิ่งสำคัญคือ การมีส่วนร่วมของคนในหน่วยงานในการวางแผน โดยเฉพาะงานให้บริการ เพราะความหลากหลายของประสบการณ์ สามารถบูรณาการให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้นแผ่นที่ดี คือ การมีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมวิเคาระห์ ร่วมทำ และร่วมวางแผน

You must be logged in to post a comment.