3

การคิด BTU แอร์อย่างง่ายๆ

ดจะติดแอร์ แล้วจะใช้แอร์ขนาดกี่บีทียูดีลองมาดูการหาค่า BTU แอร์อย่างง่ายๆกันครับ
การ คำนวณโดยปกติช่างติดตั้งจะใช้ขนาดของพื้นที่คูณด้วย 650 ~ 800 BTU/ตร.ม. ขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆด้วยเช่น เป็นอาคารกี่ชั้น ผนังเป็นกระจกหรือเปล่า ฯลฯ

ขนาดพื้นที่ 10-14 ตารางเมตร ควรใช้เครื่องปรับอากาศขนาด 9,000BTU
ขนาด พื้นที่ 14-19 ตารางเมตร ควรใช้เครื่องปรับอากาศขนาด 12,000 BTU
ขนาด พื้นที่ 21-28 ตารางเมตร ควรใช้เครื่องปรับอากาศขนาด 18,000 BTU
ขนาด พื้นที่ 26-34 ตารางเมตร ควรใช้เครื่องปรับอากาศขนาด 22,000 BTU
ขนาด พื้นที่ 29-38 ตารางเมตร ควรใช้เครื่องปรับอากาศขนาด 25,000 BTU
ขนาด พื้นที่ 36-46 ตารางเมตร ควรใช้เครื่องปรับอากาศขนาด 30,000 BTU

ปกติ จะมีการคำนวณบวก – ลบไม่เกิน 5% ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับที่ตั้ง ,ตำแหน่งของห้อง และ ลักษณะการใช้งาน

ตัวอย่างเช่น

ห้อง นอน มีขนาด 20 ตารางเมตร มีการใช้งานในช่วงเวลากลางคืน ซึ่งห้องจะไม่มีความร้อนจากแสงแดด ทำให้ห้องไม่ร้อนเหมือนตอนกลางวัน มีผู้อยู่อาศัยในห้อง
นอนเพียง 1 ถึง 2 คนเท่านั้นในห้อง และไม่มีการเปิดปิดห้องบ่อยเพราะห้องจะปิดสนิทเป็นเวลานานกว่า 6ชั่วโมง ทำให้ภาระทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศไม่
มากนักใช้ค่า 600 BTU/ตร.ม.

แสดงวีธีการคำนวณดังนี้ 20ตร.ม.X 600 BTU/ตร.ม.=12,000 BTU ก็น่าจะเพียงพอแล้ว

ห้อง ทำงาน มีขนาด 20 ตารางเมตร มีการใช้งานในช่วงเวลากลางวันมีแสงแดดส่องถึงห้องจึงมีความร้อนจากแสงแดดมาก มีคนทำงานในห้องหลายคน และมีการเดินเข้าออกห้องตลอดทั้งวัน ทำให้เครื่องปรับอากาศมีภาระทำความเย็นสูงมาก จึงใช้ค่า 800BTU/ตร.ม

แสดงวีธีการคำนวณดังนี้ 20ตร.ม.X 800 BTU/ตร.ม.=16,000 BTU

แต่อย่างไรก็ดี ควรปรึกษาช่างติดตั้งผู้เชี่ยวชาญก่อนเลือกขนาดแอร์ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อการใช้งานครับ

Share and Enjoy:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Twitter
 • Print
 1. narawadee พูดว่า:

  ขอบคุณค่ะ หากคิดดจะติดตั้งแอร์ จะได้นำไปคำนวณขนาดของห้องและ BTU ก่อนเลือกซื้อค่ะ

 2. jeerasuk.t พูดว่า:

  ถ้าคำนวนขนาดห้องเราก็จะสามารถทราบขนาด BTU

 3. kanokpol พูดว่า:

  ครับหากทราบขนาดห้อง ก็จะสามารถคำนวน BTU ได้อย่างถูกต้องครับ

You must be logged in to post a comment.