0

หลักการพื้นฐานของกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

ระบบ “นิติรัฐ” – หลัก “นิติธรรม”

- การปกครองโดยกฎหมายและมิใช่การปกครองโดยมนุษย์

- หลักการกระทำทางปกครองต้องชอบด้วยกฎหมาย

- กฎหมายเป็นที่มาของอำนาจของฝ่ายปกครอง

- กฎหมายเป็นข้อจำกัดอำนาจของฝ่ายปกครอง

- ต้องใช้กฎหมายให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์/เจตนารมณ์ของกฎหมาย

- ไม่ใช้อำนาจตามอำเภอใจ/บิดเบือน

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print

You must be logged in to post a comment.