0

การแต่งกายประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตามหมายกำหนดการ หรือกำหนดนัดหมายของทางราชการ

ในหมายกำหนดการหรือกำหนดการนัดหมายของทางราชการในพระราชพิธีหรือรัฐพิธีต่าง ๆ จะมีข้อความระบุการแต่งกายในแต่ละโอภาส  เช่น ให้แต่งกายเต็มยศ ครึ่งยศ หรือปกติขาว แล้วแต่กรณี ผู้แต่งกายต้องตรวจสอบหมายกำหนดการหรือข้อความที่ระบุการแต่งกายในกำหนดนัดหมายของทางราชการให้ชัดเจนมีหลักสำคัญที่ควรทราบ  ดังนี้

กรณีให้แต่งกายเต็มยศ    เสื้อขาว/กางเกงดำ (บุรุษ) หรือกระโปรงสีดำ (สตรี)

-         ผู้ได้รับเครื่องราชฯ ชั้นสายสะพายจะต้องสวมสายสะพายประดับดวงดาราของชั้นเครื่องราชฯ สูงสุด

-         ประดับเหรียญราชอิสริยาภรณ์  (หน้าอกเสื้อเบื้องซ้ายเหนือปกกระเป๋า)

กรณีให้แต่งกายครึ่งยศ      เสื้อขาว/กางเกงดำ (บุรุษ) หรือกระโปรงสีดำ(สตรี)

-     จะแต่งกายเช่นเดียวกับเต็มยศ โดยประดับเครื่องราชฯชั้นสูงสุดที่ได้รับพระราชทาน  เว้นแต่ ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชฯ  ชั้นสายสะพาย  เมื่อประดับดาราชั้นสูงสุดที่ได้รับพระราชทานแต่ละตระกูลแล้ว ไม่ต้องสวมสายสะพาย

กรณีให้แต่งกายปกติขาว    เสื้อขาว/กางเกงขาว  (บุรุษ) หรือกระโปรงสีขาว (สตรี)

-          ให้ประดับแพรแถบย่อของเครื่องราชฯ ตามชั้นตราที่ได้รับพระราชทานแต่หากระบุให้แต่งกายปกติขาวประดับเหรียญให้ประดับเฉพาะเหรียญราชอิสริยาภรณ์ที่อกเสื้อเบื้องซ้าย โดยไม่ประดับดาราหรือสายสะพาย

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print

You must be logged in to post a comment.