0

แนะนำการติดต่อนัดหมายรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากรและกิจการสภามหาวิทยาลัย

ในการติดต่อนัดหมายรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากรและกิจการสภามหาวิทยาลัย (รองศาสตราจารย์เทียนศักดิ์  เมฆพรรณโอภาส) ขอให้แต่ละหน่วยงานที่ประสงค์จะเชิญประชุม หรือราชการอื่นใด  ดำเนินการตรวจสอบจากปฏิทินการปฏิบัติงานของผู้บริหาร http://www.web.msu.ac.th/administrators/Vice-RectorMSU/calendar-tainsak.php  จากนั้นก็ติดต่อประสานกับเลขานุการอีกครั้งนะคะ เบอร์ภายใน 1340 ค่ะ

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print

You must be logged in to post a comment.