0

แนะนำสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย

สวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยนอกจากประกันสังคมแล้วมหาวิทยาลัยได้จัดสรรเพิ่มเติมกับบริษัทอเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์ จำกัด  (AIA)  โดยศึกษารายละเอียดจากเว็บไซต์กอกงารเจ้าหน้าที่ค่ะ   http://www.pd.msu.ac.th/pd2/main.php?page=T_L&T_L=LLL_02

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print

You must be logged in to post a comment.