0

การคำนวณบำเหน็จบำนาญ

บำเหน็จ = เงินเดือนเดือนสุดท้าย x เวลาราชการ

บำเหน็จตกทอด (เสียชีวิตระหว่างรับราชการ) = เงินเดือนเดือนสุดท้าย x เวลาราชการ

บำเหน็จตกทอด (เสียชีวิตระหว่างรับบำนาญ) = 30 เท่าของเงินบำนาญรายเดือน

บำนาญ = (เงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย x เวลาราชการ)/50

(ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 70 % ของเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย)

ที่มา  :  กบข.

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print

You must be logged in to post a comment.