0

อยู่ทุกที่ก็มีสุข (พระไพศาล วิสาโล)

ความสุขอยู่ที่ไหน

เวลาพูดถึงความสุข เรามักเข้าใจว่า เป็นสิ่งที่อยู่นอกตัวที่ใดที่หนึ่ง หรือ

เวลามีความทุกข์เขามักจะออกไปสถานที่บางแห่ง เช่น ไปวัด เพราะเข้าใจว่าที่วัดไม่น่าจะมีความทุกข์มารบกวนจิตใจ

คนจำนวนมากเข้าใจว่า ความสุขอยู่นอกตัว แต่ถ้าเราใคร่ครวญให้ดี ก็จะรู้ว่า ความสุขอยู่กับเราแล้วทุกขณะ

แม้กระทั่งตอนนี้และเดี๋ยวนี้

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print

You must be logged in to post a comment.