2

อยู่กับปัจจุบันให้เป็น

การยอมรับความจริงก็ดี  การอยู่อย่างมีความสุขก็ดี  เป็นผลจากการที่เรารู้จักกับปัจจุบัน  คนส่วนใหญ่อยูกับปัจจุบันไม่เป็น ตัวอยู่ตรงนี้ แต่ใจไม่รู้อยู่ไหน ไปอยู่กับอดีตบ้าง ไปอยู่กับอนาคตบ้าง  ถ้าเราอยู่กับปัจจุบันเป็น  เราก็จะยอมรับปัจจุบัน ถ้าเรายอมรับปัจจุบันเป็นแล้ว  เราก็สามารถหาความสุขจากปัจจุบันได้  ไม่ต้องรอความสุขจากอนาคต  เพราะความสุขในปัจจุบันมีอยู่แล้ว แต่ถ้าใจไม่อยู่กับปัจจุบันก็จะไม่มีทางเห็นความสุขได้ คนเรานอกจากจะไม่มีความสุขเพราะมัวอาลัยอดีตหรือกังวลอนาคตแล้วยังเป็นเพราะเราชอบเปรียบเทียบกับคนอื่น  พอเปรียบเทียบกับคนอื่นก็เลยไม่พอใจสิ่งที่ตัวเองมี   แต่เมื่อใดก็ตามที่เราไม่เปรียบเทียบกับคนอื่นเพราะเรารู้ว่ามีสิ่งที่ดีอยู่แล้ว เราก็จะไม่ทุกข์ แต่ถ้าเผลอเปรียบเทียบกับคนอื่นเมื่อไร แม้ได้สิ่งดี ๆ มาก็ยังเป็นทุกข์

อ้างอิง พระไพศาล วิสาโล

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print
  1. นีย์ กองคลังและพัสดุ พูดว่า:

    ค่ะ ใช่ค่ะ จงพอใจในสิ่งที่ตนมีค่ะ

  2. Sureeporn Watcharinchai พูดว่า:

    การฝึกให้มีสติตลอดเวลา เราจะรู้สึกได้ถึงการเปลี่ยนแปลงในตัวเรา

You must be logged in to post a comment.