2

ขันติ สามารถทำให้เราเป็นนายเหนือสถานการณ์ต่าง ๆ

ขันติ คือ ความอดกลั้น อดทน หรือข่มใจ ที่จะไม่ทำอะไรตามที่เรานึกคิด  ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อบุคคลที่เราติดต่อประสานงานด้วยในทางลบ เช่น

-  คุณสามารถจะรับคำติเตียนโดยไม่เอะอะโวยวายได้ไหม

-    ท่านสามารถฟังคำปฎิเสธในสิ่งที่ตนคิดว่าจะได้โดยไม่แสดงความท้อถอยให้เห็นได้ไหม

-     เราสามารถจะหัวเราะกับบุคคลอื่น เมื่อเรากลายเป็นตัวตลกที่เขาเห็นขำกันได้ไหม

-     ในยามฉุกเฉิน ท่านสามารถระงับสติอารมณ์ได้ไหม

-     เมื่อมีเรื่องผิดพลาดเกดขึ้น ท่านสามารถจะรักษาจิตใจให้ปกติไว้ได้ไหม

คำถามทั้งหมดข้างต้นนี้ ผู้นำที่แท้จริงคงจะตอบปัญหาทั้งหมดนี้ด้วยความมั่นใจว่า ” ได้ ”

ทั้งนี้เพราะขันติเท่านั้นจะทำให้เราเป็นนายเหนือสถานการณ์ต่าง ๆ ได้   ผู้นำที่แท้จริงมักจะเป็นบุคคลที่มีความขันติ ด้วยความสุขุมรอบคอบ โดยเฉพาะบางครั้งการควบคุมอารมณ์ไม่ได้ ก็ย่อมแสดงออกมาในรูปของการพูดการแสดงท่าทางที่ส่งผลกระทบต่อตัวผู้นำโดยตรง  ดังนั้นเพื่อปรับปรุงความสำรวมใจ  สิ่งที่ควรทำเพื่อปรับปรุงตนเอง  ประกอบด้วย

1.  จงคิดถึงจิตใจของคนอื่น  มากกว่าของตนเอง

2.  ก่อนจะพูดสิ่งใดออกไป  จงคิดเสียก่อนที่จะพูด  ( เพราะก่อนที่เราจะพูดเราเป็นนายของคำพูด แต่เมื่อพูดไปแล้ว  คำพูดนั้นจะเป็นนายของเรา )

3.  จงหายใจลึก ๆ ยาว และช้า ๆ

4.  จงพูด เพื่อระบายความทุกข์ของเราเสียบ้าง

ที่มา   ภาวะผู้นำและการจูงใจ  ดร.พรนพ  พุกกะพันธุ์

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print
  1. panatung พูดว่า:

    ขอบคุณมาก เยี่ยมมากต้องนำไปปฎฺบัติ

  2. Sureeporn Watcharinchai พูดว่า:

    การฝึกตนให้มีจิตสงบอยู่เสมอ จะช่วยให้ใจเราหนักแน่นและพร้อมรับได้ทุกสถานการณ์

You must be logged in to post a comment.