0

สมาชิก กบข. ขอความอนุเคราะห์ แจ้งข้อมูล เบอร์โทรศัพท์มือถือ E-Mail

สมาชิก กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)

ขอความอนุเคราะห์ แจ้งข้อมูล เบอร์โทรศัพท์มือถือ E-Mail เพื่อเป็นช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารและสวัสดิการต่างๆให้สมาชิก กบข.

โปรดแจ้งมาที่ chaiwat.p@msu.ac.th (นายชัยวัฒน์  เพชรสังหาร กองคลังและพัสดุ)

เพื่อที่จะเพิ่มในฐานข้อมูลให้สมาชิก กบข. ครับ

ขอขอบพระคุณสำหรับข้อมูลครับ

 

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print

You must be logged in to post a comment.