1

พฤติกรรมของวัยรุ่น

สาเหตุของปัญหาพฤติกรรมวัยรุ่น

                              อนงค์   ปะนะทัง   นักแนแนะวการศึกษาและอาชีพ

 • ร่างกาย  การเปลี่ยนแปลงของสารเคมี  สารสื่อนำประสาท  โรคทางกาย โรคระบบประสาท   สารพิษ
 •   จิตใจ  บุคลิกภาพ  ความคิด  การมองโลก  การปรับตัว
 •  สังคม  การเลี้ยงดู  ปัญหาของพ่อแม่  ตัวอย่างของสังคม  สื่อต่างๆ

พฤติกรรมของวัยรุ่น ที่พบได้ในปัจจุบัน  ที่น่าเป็นห่วง

รู้สึกเหงา

เป็นเรื่องธรรมดาที่ในแต่ละช่วงเวลาที่เราอยู่คนเดียวในบางขณะ บาง บรรยากาศ หรือสถานการณ์ เราจะเกิดความรู้สึกเหงาขึ้นมา

เช่น บางครั้ง ที่เราฟังเพลงเศร้า ๆ หรือถูก ปล่อยให้อยู่ตามลำพังนาน ๆ โดยมิได้ติดต่อ กับใคร ในช่วงที่เราห่างไกลเพื่อนฝูง ญาติพี่น้อง หรือคนใกล้ชิด

วัยรุ่นกับความเหงา

คุณเป็นวัยรุ่นที่กำลังเหงาอยู่หรือเปล่าคะ อย่าเพิ่งตกใจไปนะคะ ความเหงาเป็น เรื่องธรรมดาสำหรับวัยรุ่น และสำหรับคนทั่วไปด้วย

บางครั้งคนเราก็จะรู้สึกเหงา ขึ้นมาเฉย ๆ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะบรรยากาศเป็นใจ เช่น บรรยากาศตอนใกล้ค่ำ หรือช่วงที่ต้องอยู่คนเดียว ห่างไกลผู้คน

วัยรุ่นที่ใช้เงินเปลือง

ปัญหาการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยของวัยรุ่น เช่น ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย เกินตัว ชอบซื้อ ของที่ไม่จำเป็น แรก ๆ ที่ซื้อมาก็อาจจะเห่อ พอนานเข้าก็เบื่อแล้ว เลิกสนใจไปเลย หรือไม่ก็ซื้อ

เพราะอยากมีเหมือนเพื่อน ๆ ถ้าเป็นเช่นนี้คุณควร ฝึกให้ลูกรับผิดชอบค่าใช้จ่าย

วัยรุ่นชอบคิดมาก

ปัญหาหนึ่งที่มักพบได้บ่อยในหมู่วัยรุ่น ก็คือเรื่องของการเป็นคนชอบคิดมากค่ะ คือจะชอบวิตกกังวลกับเรื่องที่ผ่านมาแล้วในอดีต และบางคนจะเป็นห่วงถึงเรื่อง

ในอนาคตที่ยังมาไม่ถึง เป็นความคิดที่ทำให้เกิดความไม่สบายใจ เป็นทุกข์ แต่ก็ไม่สามารถหยุดคิดได้

เมื่อวัยรุ่นน้อยใจ

พ่อแม่อาจไม่รู้ว่าสิ่งที่ทำให้ลูกวัยรุ่นรู้สึกเจ็บปวดและน้อยอกน้อยใจคือ การกระทำที่ทำให้ เขารู้สึกว่าพ่อแม่ลำเอียงรักลูกไม่เท่ากัน

ทั้ง ๆ ที่พ่อแม่ ่อาจไม่ได้ตั้งใจ หรือคิดไปไม่ถึงเสียด้วยซ้ำ เช่น ชอบพูด

หนีออกจากบ้าน/ไม่อยากอยู่บ้าน

วัยรุ่นหนีออกจากบ้าน / ไม่อยากอยู่บ้าน มักมีสาเหตุหลัก ๆ อย่างน้อย 2 ประการ คือ

1.     บ้านไม่เป็นสุข

2. ติดเพื่อน ทางช่วยเหลือแก้ไขที่ดีก็คือ แก้ตามเหตุ 2 ประการนั้น ทั้งนี้อย่าได้ด่วนวิตก และตื่นตระหนก จนเกินไป

                  ปัญหาเหล่านี้    จะพบได้ในสังคมปัจจุบัน   ผู้ เกี่ยวข้องและผู้ปกครองคงต้องช่วยกันสร้างภูมิคุ้มกัน  เริ่มจากคนในครอบครัว  ให้กำลังใจ ชื่นชม

ให้กับลูกหลาน และให้ความเข้าใจ คอยเป็นเพื่อน ชี้แนวทางออกในทางที่สร้างสรรค์

Share and Enjoy:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Twitter
 • Print
 1. jirawadee พูดว่า:

  วัยรุ่นเป็นวัยหัวเลี้ยวหัวต่อ จึงต้องการการดูแลจากผู้ใหญ่ ดังนั้น พ่อแม่ ญาติผู้ใหญ่ หรือแม้แต่ผู้ใหญ่ทุกคนในสังคม หากเห็นพฤติกรรมของวัยรุ่นที่ไม่เหมาะสม ก็ควรว่ากล่าวตักเตือน หรือชี้แนะด้วยวิธีที่เหมาะสมอีกด้วย
  ทั้งนี้ การแสดงพฤติกรรมดีๆเป็นตัวอย่าง ถือเป็นสิ่งที่ควรทำอย่างยิ่ง เพราะเด็กวัยรุ่นจะสามารถซึมซับพฤติกรรมเหล่านี้ได้เอง

You must be logged in to post a comment.