6

ทัศนคติด้านบวก

 ส่วนใหญ่คนเรามักจะแสดงออกหรือมีพฤติกรรมเป็นไปตามธรรมชาติ ซึ่งแน่นอนว่ามนุษย์มีทั้งรัก โลภ โกรธ หลง

ดังนั้นการแสดงออกของแต่ละคนจะไม่เหมือนกัน

ด้วยอารมณ์ที่ต่างกัน โดยความคิด การกระทำ และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนั้นจะเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน หากคิดดี ทำดี แน่นอนว่าผลลัพธ์ที่ออกมานั้นต้องดีแน่นอน หรือถ้าไม่ดีก็ให้คิดดีไว้ก่อน

ก็ถือเป็นการคิดเชิงบวกแล้ว

 

     ดังนั้นการคิดบวกย่อมเป็นสิ่งที่หนุนให้คุณมีพฤติกรรมตอบสนองในทางที่ดีที่มีต่อบุคคลรอบข้าง โดยเฉพาะกับลูกค้าของคุณเอง อาจเริ่มจากการยิ้มแย้มแจ่มใส หน้าตาสดชื่น

และมีหน้าตาที่สดใส รับรองว่าลูกค้าไม่เพียงแค่อยากจะเข้ามาทักทาย ขอข้อมูล ความร่วมมือ หรือความช่วยเหลือต่างๆ รวมถึงความเต็มใจในการช่วยเหลือและให้ความร่วมมือต่างๆ

แก่คุณ สำหรับเทคนิคในการปรับตนเองให้มีความคิดทางบวกเพื่อการบริการลูกค้าในทางบวกเช่นกัน ซึ่งมีเทคนิคและแนวทางง่ายๆ ดังนี้

 

1.เข้าใจธรรมชาติที่แตกต่างของลูกค้า

คุณต้องเข้าใจธรรมชาติของลูกค้าที่มีความคิด ความต้องการ และบุคลิกลักษณะที่แตกต่างกันไป ต้องยอมรับว่าทุกมีพื้นฐานครอบครัวไม่เหมือนกัน และการศึกษาที่แตกต่างกันไป

บางคนหัวไวรับรู้เร็ว แต่บางคนหัวช้า ก็ต้องใช้ความอดทนพยายามในการอธิบายหรือชี้แจงข้อมูล เพราะฉะนั้นไม่ควรแสดงอารมณ์หงุดหงิด หรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมต่อลูกค้า

 

2.เรียนรู้และรับรู้ความรู้สึก และอารมณ์ตนเอง

เป็นการรับรู้ความคิด และความต้องการของตนเอง โดยให้ตัวเองไปอยู่ในสถานการณ์ต่างๆ ว่ารู้สึกเช่นไร แล้วนำมาควบคุมอามรณ์ และการแสดงออกของตน

ในสถานการณ์ที่ต้องเผชิญหน้ากับลูกค้าที่หลากหลายแบบ เช่น คุณรู้ตัวแล้วว่ากำลังโมโหลูกค้าอยู่ เพราะชอบถามนั่นถามนี่มากมาย ก็เตือนสติและบอกกับตนเองในทางบวกว่า

ไม่ควรโกรธหรือโมโห แล้วจงเข้าใจลูกค้า เพราะเขาอาจจะไม่แน่ใจกับข้อมูลที่ได้รับไป

 

3.หลีกเลี่ยงคำว่า ไม่” กับลูกค้า

การบริการที่ดี ไม่ควรพูดคำว่า ไม่” เพราะคำว่าไม่ เป็นการปฏิเสธที่แสดงออกถึงทัศนคติในทางลบแก่ลูกค้า เช่น ไม่ได้หรอก” ซึ่งหมายความว่าเป็นการปฏิเสธท่าเดียว

ว่าทำไม่ได้ โดยที่ยังไมได้วิเคราะห์ทางเลือก หรือความสามารถของตนเลยว่าจะทำได้หรือไม่ เช่นหัวหน้างานมอบหมายงานให้เพิ่มเป็นพิเศษให้ คุณไม่ควรที่จะปฏิเสธด้วย

การบอกว่าทำไม่ได้หรอก เพราะไม่เคยทำ หรือ ไม่ถูกต้อง” พบว่าคนที่มีความคิดทางบวกย่อมจะมีวิธีการพูดเพื่อสื่อสารให้ลูกค้ามีกำลังใจที่จะสร้างสรรค์ผลงานให้ดีขึ้น

 

4.สร้างเป้าหมายที่เป็นพลังอันยิ่งใหญ่

ความกระตือรือร้นย่อมเกิดขึ้นจากการสร้างเป้าหมายอันยิ่งใหญ่ บุคคลที่ไม่มีเป้าหมายก็เหมือนกับคนที่ไม่มีเสาหลักเพื่อยึดเหนี่ยวจิตใจตนเอง เพราะฉะนั้นการที่มีเป้าหมาย

จึงเสมือนกับมีเข็มทิศที่คอยนำทางและคอยขับเคลื่อนให้มีพลังใจ และพลังกายที่จะนำตนเองไปสู้ปลายทางข้างหน้าตามที่ต้องการ

 

5.ไม่มีคำว่าปัญหาหรืออุปสรรค

อย่ากลัวปัญหาหรือคิดว่าจะมีอุปสรรค์ที่เกิดขึ้นก่อนที่ยังไม่ได้ลงมือทำ จงคิดไว้เสมอว่าคนที่เก่งจะต้องเป็นคนที่เคยเจอปัญหามาแล้วหลากหลาย ซึ่งมีคนส่วนน้อยเท่านั้นที่ไม่เคย

เจอปัญหาหรืออุปสรรคในการทำงานเลย ดังนั้นขอให้มองปัญหาเป็นสะพานขี้นำเราไปสู่ความแข็งแกร่ง

 

6.ให้กำลังใจ เพื่อสร้างพลังให้ตนเอง

การให้กำลังใจตนเองนั้นถือว่าเป็นการย้ำเตือนจิตใจของคนด้วยภาพที่ดีในทางบวกเพื่อเป็นการสร้างพลังกายให้เข้มแข็งที่จะบริหารงาน ให้สำเร็จลุล่วงไปได้

นอกจากการพูดให้กำลังตนเองแล้วยังสามารถหากำลังใจได้ทั้งในรูปแบบของตัวบุคคล และสิ่งของขึ้นอยู่กับว่า คุณจะเอาอะไรเป็นกำลังใจเพื่อให้ตัวเองมีกำลังใจทำงานต่อไป

 

7.สร้างบารมีจากการแผ่เมตตา

เมื่อเรามีความคิดทางบวกย่อมส่งผลต่อการแสดงออกในทางที่ดีกับลูกค้าแล้วเท่ากับว่าคุณกำลังสร้างบารมีหรือสร้างพระเดชให้เกิดขึ้น เมื่อคุณทำงานผู้อื่นด้วย

บารมีที่คุณสร้างขึ้นก็จะส่งผลให้ลูกค้ารักชอบ และอยากที่จะพูดคุยด้วย

 

 

 

 

 

Share and Enjoy:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Twitter
 • Print
 1. jirawadee พูดว่า:

  คิดใหม่ พูดใหม่ ทำใหม่ ทำดีต่อไป!

 2. Sureeporn Watcharinchai พูดว่า:

  การสวดมนต์ภาวนาแผ่เมตตาทุกวัน เป็นการสร้างพลังที่ยิ่งใหญ่ให้กับตัวเอง ลองฝึกกันนะคะ ไม่เสียหายไม่เสียเวลาค่ะ

 3. panatung พูดว่า:

  ขอบคุณมากค่ะพี่ Sureeporn

 4. สวัสดิ์น้อย กองทะเบียนฯ พูดว่า:

  เป็นเพราะกิเลสในใจที่ส่งกำลังออกมาพาเราทำใจของตน จนห้ามไม่ได้ ต้องฝึกครับ ผมเองก็ต้องฝึกเช่นกัน สู้ๆๆๆๆ เราต้องทำได้

 5. panatung พูดว่า:

  เชื่อเช่นนั้น เราทำได้ค่ะ

You must be logged in to post a comment.