0

ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2556

          จากที่กองบริการการศึกษา  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ดำเนินการรรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี  ระบบรับตรง  ประจำปีการศึกษา 2556 เสร็จสิ้นแล้วนั้น  ปัจจุบันกองบริการการศึกษา  ได้ตรวจสอบข้อมูลผู้สมัครทุกคนที่ชำระเงินและส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครให้กับมหาวิทยาลัย  ขณะนี้รอผลการคะแนนมาตรฐาน GAT/PAT  ครั้งที่ 1/2556 จากสทศ. เพื่อที่จะประกาศรายชื่อผู้สมัครพร้อมผลคะแนนในวันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2555 ต่อจากนั้น  จะเป็นการประกาศผลรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบความสามารถทางด้านกีฬา และศิลปวัฒนธรรม  ในวันที่ 20พฤศจิกายน 2555  โดยจะดำเนินการทดสอบความสามารถทางด้านกีฬาในวันที่ 24 พศจิกายน 2555 และทดสอบความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรม ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2555 

          โควตารับตรงทั่วประเทศ นั้น  กองบริการการศึกษา จะประชุมร่วมกับคณะ/วิทยาลัย  พิจารณาสัดส่วนในการพิจารณา  ในวันที่ 21 พฤศจิกายน  2555 และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 โดยจะดำเนินการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 6 ธันวาคม 2555

รายละเอียดสามารถศึกษาได้ที่ www.acad.msu.ac.th  นะคะ  ใครๆ ทราบแล้วก็ช่วยประชาสัมพันธ์ต่อไปด้วย

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print

You must be logged in to post a comment.