0

ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระบบกลาง (Admissions) ปีการศึกษา 2556

                                                     ปฏิทิน ADMISSIONS

ปฏิทินการคัดเลือกฯ (Admissions กลาง)ประจำปีการศึกษา 2556  

กิจกรรม

วัน เดือน ปี

สถานที่

จำหน่ายหนังสือระเบียบการฯ 4-21 เม.ย 2556 ศูนย์กรุงเทพมหานคร/ศูนย์ภูมิภาค
รับสมัคร 11-21 เม.ย 2556 ทาง Website: www.cuas.or.th
ชำระเงินค่าสมัคร 11-23 เม.ย 2556 ชำระผ่านธนาคาร หรือ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ไทย
ผู้สมัครตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการสมัคร 12-26 เม.ย 2556 ทาง Website: www.cuas.or.th
ยื่นคำร้องขอแก้ไขข้อมูลส่วนตัว 12-26 เม.ย 2556 ทางโทรสารหมายเลข 0-2354-5155-6
ตรวจสอบคะแนนดิบที่ใช้ในการคัดเลือกฯ
และรายชื่อนักเรียนที่ถูกตัดสิทธิ์ Admissions กลาง
28-30 เม.ย 2556 ทาง Website: www.cuas.or.th
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย 9 พ.ค 2556 ทาง Website: www.cuas.or.th
สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย 15-17 พ.ค 2556 มหาวิทยาลัย/สถาบันอุดมศึกษาที่สอบได้
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 22 พ.ค 2556 ทาง Website: www.cuas.or.th
Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print

You must be logged in to post a comment.