1

ประชาสัมพันธ์รับสมัครฯ ระบบพิเศษ 2556

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี  ระบบพิเศษ ประจำปีการศึกษา  2556

โดยเปิดรับสมัครผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า  และผู้ที่สำเร็จการศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า เพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี  ระบบพิเศษ  ประจำปีการศึกษา 2556

รับสมัครทางเว็ปไซต์  www.acad.msu.ac.th ตั้งแต่วั้นที่  1  ธันวาคม  2555 – 28  กุมภาพันธ์  2556

รายละเอียดดูได้ ตั้งแต่ว้นที่  1  ธันวาคม  2555  เป็นต้นไป

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print
  1. พวงพร งามสุทธิ พูดว่า:

    ขอบคุณค่ะ ข้อมูลมีประโยชน์สำหรับน้องๆ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มากเลยค่ะ

You must be logged in to post a comment.