2

“คนของใคร คนของนาย”

สำหรับท่านที่เป็นผู้บริหารคงเคยประสบปัญหาการบริหารคนในองค์กรมาแล้วทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดใหญ่ องค์กรขนาดกลาง หรือองค์กรขนาดเล็ก  ปัญหาความขัดแย้งในองค์มักจะเกิดขึ้นเสมอเมื่อถึงช่วงเวลาพิจารณาความดีความชอบ มักจะได้ยินคำว่า “คนของใคร   คนของนาย”ที่ได้อะไรประมาณนี้ แท้ที่จริงแล้วคนที่พูดเช่นนี้เคยคิดหรือไม่ว่าทำไมจึงเป็นเช่นนี้ถ้าหากมองแบบไม่เข้าข้างใครเลยทุกครั้งที่ผู้บังคับบัญชาเสนองานให้ทำเขาปฏิเสธหรือเปล่า  เวลาให้เสนองานโดยให้แต่ละคนมีความคิดสร้างสรรค์งานใหม่ๆคนกลุ่มนี้มีนำเสนอตลอด อีกทั้งผลสัมฤทธิ์ของงานก็มีคุณภาพ  แต่ถ้าหากมองมุมกลับ มอบหมายงานให้ก็ปฏิเสธถึงแม้รับก็ทำแบบงั้นๆ มีข้ออ้างเสมอ  ให้คิดงานใหม่ก็คิดไม่เป็นคิดไม่ออก แม้แต่คิดให้ยังทำต่อไม่ได้เลย ให้โอกาสไปพัฒนาตนเองก็ไม่ไป  คนเราถ้าหากมีความรักองค์กร  รักความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน มักจะเป็นบุคคลที่มีความกระตือรือล้น มีความคิดสร้างสรรค์เสมอ   มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานแล้วการทำงานใดๆก็ตามมักจะประสบผลสำเร็จและในมุมกลับคนที่ไม่ทำอะไรเลยแล้วคิดบวกไม่เป็น มีบุคลิกภาพยอมรับความท้อแท้อยู่ในองค์กรของท่าน คงต้องใช้เวลาพัฒนาคนเหล่านี้เพื่อให้เที่ยบเท่าเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆที่ไม่ได้พิการทางจิตใต แต่ก็คงต้องใช่เวลากว่าจะเป็นอย่างที่ต้องการให้เป็น  แต่ถ้าหากองค์กรของเรา″มีแต่คนของนาย”ที่ทุกคนมีความสุขในการทำงานมีความมุ่งมั่นตั้งใจทำงานคิดนวัตกรรมใหม่ๆมาเพื่อพัฒนางานให้ดีขึ้นแล้ว  ในฐานะที่เป็นนายหรือผู้บังคับบัญชาแล้ว   อยากได้ลูกน้องหรือผู้ใต้บังคับบัญชาที่มี่ความคิดที่จะเป็น”คนของนาย”มากๆ  แล้วนายก็จะจัดให้

 

Share and Enjoy:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Twitter
 • Print
 1. Sureeporn Watcharinchai พูดว่า:

  คนที่ทำคือคนที่ได้ ทำดี ได้ดี มีแน่นอนค่ะ

 2. phensiri พูดว่า:

  • เกิดในที่…ที่ดี…นั้นดีแน่…
  • เกิดในที่…ที่แย่…ก็ดีได้…
  • เกิดที่ดี…แล้วแย่…มีถมไป….
  • เกิดที่ไหน…ก็ดีได้…ถ้าใฝ่ดี…

You must be logged in to post a comment.