1

ห้องสารสนเทศอาเซียน (ASEAN Corner) สำนักวิทยบริการ มมส ตอนที่ 1

สวัสดีค่ะ มารู้จัก “ห้องสารสนเทศอาเซียน” ของสำนักวิทยบริการ มมส กันนะคะ สำหรับวันนี้ เสนอเป็นตอนที่ 1 ค่ะ

ตอนนี่ 1 ความเป็นมาของห้องสารสนเทศอาเซียน

           ห้องสารสนเทศอาเซียน (ASEAN Corner) สำนักวิทยบริการ มมส  จัดทำขึ้นและเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2555 ที่ผ่านมานี้เองค่ะ  ด้วยเหตุของ  กลุ่มประเทศภาคีสมาชิก 10 ประเทศ ASEAN คือ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ บรูไน ฟิลิปปินส์ เวียดนาม ลาว พม่า และกัมพูชา  กำลังรวมตัวกันก้าวไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนภายในปี 2558 เพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอันจะทำให้มีพลังอำนาจในการต่อรองความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ นอกภูมิภาค

สำนักวิทยบริการในฐานะเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต จึงเล็งเห็นความสำคัญในการมีส่วนร่วมในการเตรียมความพร้อมด้านการศึกษา  ให้กับผู้ใช้บริการ  จึงได้จัดทำ “ห้องสารสนเทศอาเซียน” ขึ้น  เพื่อเผยแพร่ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร  และเจตคติที่ดีและเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของนิสิต  บุคลากร  ตลอดจนผู้ใช้บริการทั่วไป  เพื่อให้มีกิจกรรมสร้างสรรค์เชิงรุกสอดคล้องยุคสมัย  และให้สอดรับกับทิศทางการบริหารยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2555-2559 ด้านการเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ และบริการวิชาการชั้นนำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
ห้องสารสนเทศอาเซียน  หรือ  ASEAN Corner  ได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และการใช้บริการสารสนเทศอาเซียน พร้อมกับโครงการสัปดาห์ห้องสมุด : เรียนรู้สู่อาเซียน ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม ถึง 18 กันยายน 2555 หลายกิจกรรม  โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1.  เพื่อเผยแพร่ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร เพื่อสร้างเจตคติ  ที่ดีและเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของนิสิต  บุคลากร  ตลอดจนผู้ใช้บริการทั่วไป

2.  เพื่อให้มีกิจกรรมสร้างสรรค์เชิงรุกสอดคล้องยุคสมัยเพิ่มเติม

3.  เพื่อให้สอดรับกับทิศทางการบริหารยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ด้านการเป็นศูนย์กลาง แห่งการเรียนรู้ และบริการวิชาการชั้นนำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั้งเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

ติดตามอ่านต่อ ตอนที่ 2 ค่ะ …. ว่าจะมีกิจกรรมอะไรบ้างในห้องนี้

 

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print
  1. สวัสดิ์น้อย กองทะเบียนฯ พูดว่า:

    ขอบพระคุณครับ สำนักวิทยบริการของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม คือ แหล่งความรู้ที่มีสื่อสารสนเทศหลายหลายและมีบุคลากรที่มีคุณภาพสูงครับ ขอชื่นชม ด้วยความจริงใจ และเป็นกำลังใจให้นะครับ

You must be logged in to post a comment.