2

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรม 5 ส กองบริการการศึกษา

เมื่อวันพุธที่ 19 ธันวาคม 2555 ที่ผ่านมา กองบริการการศึกษา ได้ดำเนินโครงการการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพสำหรับบุคลากรด้วยกิจกรรม 5 ส โดยกิจกรรม มีการเสนอแนวปฏิบัติกิจกรรม 5 ส กองบริการการศึกษา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนางาน 5 ส กองบริการการศึกษา โดยบุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการนำเสนอ ซึ่งประเด็นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มี 3 หัวข้อ คือ

1. ปัญหาที่พบจากการปฏิบัติงานคืออะไร

2.กิจกรรมส่งเสริมการดำเนินงาน 5 ส ควรมีอะไรบ้าง

3. สิ่งที่ควรปรับปรุงและพัฒนาในงาน 5 ส ควรมีอะไรบ้าง

จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามประเด็นการแลกเปลี่ยนทั้ง 3 ข้อ บุคลากรกองบริการการศึกษาทุกคนนำเสนอตามประเด็นต่าง ๆ ต่อไปนี้

ปัญหาที่พบจากการปฏิบัติงาน

1. ไม่มีที่เก็บเอกสารทำให้ไม่สามารถเก็บเป็นระบบได้

2. สายไฟฟ้าไม่เป็นระเบียบ

3. สถานที่ไม่เอื้อต่อการจัดเก็บสิ่งของ และการขนย้าย

กิจกรรมส่งเสริมการดำเนินงาน 5 ส ควรมีอะไรบ้าง

1. การประกวดคำขวัญ 5 ส

2. การประกวดการทำกิจกรรม 5 ส ของแต่ละคน

3. การตรวจสุขภาพบุคลากรเป็นประจำทุกปี

4. กิจกรรมพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงาน 5 ส

สิ่งที่ควรปรับปรุงและพัฒนาในงาน 5 ส ควรมีอะไรบ้าง

1. ควรมีงบประมาณให้เพียงพอต่อการทำกิจกรรม 5 ส

2. ควรมีที่เก็บที่เอื้อต่อการจัดเก็บเอกสารและอุปกรณ์อื่น ๆ ให้เป็นระเบียบ

3. ต้องมีมารตรฐานในการจัดเอกสารบนโต๊ะทำงาน เพื่อให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และเป็นแนวเดียวกัน

4. ทุกคนต้องร่วมมือกันในการทำกิจกรรม 5 ส และทำอย่างต่อเนื่อง

และอีกกิจกรรมหนึ่งที่กองบริการการศึกษาเราให้ความสำคัญในการทำกิจกรรม 5 ส คือ การทำกิจกรรม 5 ส กันทุกวันพุธเวลา 15.00 น.เป็นต้นไป ให้สัญญาณการทำ 5 ส ด้วยการเปิดเพลง กังนัมสไตย์ เพลงฮิตยอดนิยมของหนุ่ม ไซย์ นักร้องเกาหลี เพื่อสร้างความคึกคักในการทำกิจกรรม และสร้างความกระตือรือร้น ทุกคนจึงทำกิจกรรม 5 ส แบบ เต้นไป ทำ 5 ส ไปด้วย สร้างบรรยากาศที่สนุกสนานอีกรูปแบบหนึ่ง

หากท่านใดมีข้อเสนอแนะ ร่วมแชร์กันได้นะคะ คณะกรรมการ 5 ส กองบริการการศึกษาทุกคน จะนำไปปรับปรุงค่ะ

 

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print
  1. จิรภา สีหนาท พูดว่า:

    กิจกรรม 5 ส ในหน่วยงานของท่านเป็นอย่างไร ช่วยแชร์ด้วยนะคะ

  2. Sureeporn Watcharinchai พูดว่า:

    ทำกิจกรรม 5 ส ผู้ทำจะพบความสุข คือ สุขที่ได้ทำ สุขในระหว่างทำ และสุขเมื่อทำสำเร็จค่ะ

You must be logged in to post a comment.