0

วันครู

ลูกศิษย์ทั้งหลายเมื่อเติบใหญ่เก่งกล้าสามารถเคยระลึกบ้างหรือไม่ว่าเป็นเพราะใคร หรือคิดว่าเป็นเพราะตนนั้นเก่งกล้าอยู่แล้ว เมื่อเจอท่านเคยยกมือขึ้นกราบไหว้ด้วยระลึกถึงสิ่งที่ท่านเคยสั่งสอนมาหรือไม่ หรือคิดแต่จะใช้ความรู้และสองมือนั้น “ล้างครู″ — หากท่านไม่สั่งไม่สอน ไม่ว่าจะน้อยหรือมาก เราจะเป็นเราอย่างทุกวันนี้หรือ
ที่มา : https://www.facebook.com/siremorn.prathumthip

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print

You must be logged in to post a comment.