0

งานคัดเลือกฯ ระบบปกติ กับระบบพิเศษ แตกต่างกันอย่างไร?

การเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระหว่างระบบปกติ กับระบบพิเศษ มีความแตกต่างกันที่ค่าหน่วยกิต และค่าธรรมเนียมการศึกษา

ส่วนการเรียนการสอนเหมือนระบบปกติทุกประการ โดยเรียนจากจันทร์ ถึง ศุกร์

ขณะนี้อยู่ระหว่างการรับสมัครระบบพิเศษ ปีการศึกษา 2556 

 ทางเว็ปไซต์  ( 15 ธันวาคม 2555 – 28 กุมภาพันธ์ 2556)

 

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print

You must be logged in to post a comment.