0

โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตต่างชาติ ทุนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (MSU Inbound Internship)

สวัสดีค่ะ

ดิฉัน นางสาวสุญาณี ชัยสุวรรณ ตำแหน่ง นักวิเทศสัมพันธ์ เป็นเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบและดูแลโครงการแลกเปลี่ยนนิสิตต่างชาติ ทุนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม หรือ (MSU Inbound Internship) ค่ะ   ขณะนี้กำลังเปิดรับสมัครนิสิตต่างชาติเพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกประสบการณ์งาน ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)  เพื่อสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยมหาสารคามและมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานในต่างประเทศมีกิจกรรมความร่วมมือแลกเปลี่ยนนิสิตร่วมกัน โดยนิสิตสามารถเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่  2 เดือน ถึง 5 เดือน และจะพิจารณาคัดเลือกทุนให้กับนิสิตในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 นี้

โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตต่างชาติ ทุนมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (MSU Inbound Internship)

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print

You must be logged in to post a comment.