0

ขอเชิญชมการจัดนิทรรศการ การบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม :งานบุญเบิกฟ้าและกาชาดจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2556

มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้จัดโครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและฟื้นฟูประเพณีพื้นบ้านของชาวอีสาน:งานบุญเบิกฟ้าและกาชาดจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2556 ในระหว่างวันที่ 8 – 17 กุมภาพันธ์ 2556 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมือง มหาสารคาม โดยในแต่ละวันจะมีคณะ/หน่วยงาน ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการและบริการวิชาการแก่ชุมชน จึงใคร่ขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยทุกท่านเข้าร่วมชมผลงานและแสดงความคิดเห็นด้วยค่ะ เพื่อจักได้ปรับปรุงและพัฒนาผลการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้นค่ะ

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print

You must be logged in to post a comment.