0

รักษาความปลอดภัยเอกอัครราชฑูตสหรัฐอเมริกา

งานจราจรและรักษาความปลอดอำนวยความสะดวกการจราจรและความปลอดภัยท่านเอกอัครราชฑูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทยที่ท่านมาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยมหาสารคามคณะมนุษยศาสตร์และพิพิธภัณฑ์

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print

You must be logged in to post a comment.