0

การส่งสารรอบรั้วเหลืองเทา

ข่าวสารรอบรั้วเหลืองเทา  ปีที่ 6 ฉบับที่ 6  วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556  รายสัปดาห์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขณะนี้ได้ส่งให้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคามและหน่วยงานภายนอก

จัดส่งเดือนละ 4 ฉบับ จำนวน 1,000 ฉบับ โดยแบ่งส่งเป็นสัปดาห์ละ 2 ฉบับ  ผลิตโดยฝ่ายสื่อสิ่งพิมพ์ กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศมหาวิทยาลัยมหาสาคราม

 

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print

You must be logged in to post a comment.