1

คุณภาพของผลงานเกิด ณ เวลาใด?

เมื่อบทความจากงานวิจัยได้ถูกต้องรับหรือรับให้ตีพิมพ์ในวารสารงานวิจัยในศาสตร์นั้นๆ ถือว่าสิ่งนี้การันตีได้หรือมั้ย? ว่า งานวิจัยชิ้นมีคุณภาพแล้ว ซึ่งได้ผ่านการกระบวนการกลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ยอมรับทั่วกันของวารสารนั้นๆ ฟันธงแล้วว่างานวิจัย บทความนี้มีคุณภาพ สมควรแล้วที่จะได้ตีพิมพ์ หรือต้องรอให้วารสารนั้นออกเป็นเล่ม และเผยแพร่ก่อน จึงจะถือว่างานวิจัย บทความนั้น ได้มีคุณภาพ?

      เช่นกันกับอาจารย์คนหนึ่งที่ได้ผ่านการพิจารณาผลงานวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิที่ดูคุณภาพผลงาน แล้วว่าอาจารย์ท่านนี้สามารถเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติดำรงตำแหน่งทางวิชาการได้ (ผศ,รศ,ศ) สิ่งนี้ถ้าเทียบแล้วคล้ายการที่บทความวิจัยที่ถูกต้องรับให้ได้รับการตีพิมพ์

      คำถามหรือความสงสัยว่า ณ เวลาจุดใด บ่งบอกถึงคุณภาพแล้ว ?

      หรือต้องรอให้เล่มฉบับวารสารวิจัยนั้นออก หรือ ต้องให้คำสั่งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการออก ซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาหลายเดือน หรือ เป็นปี สองปี แล้วแต่กระบวนการของแต่ละอย่าง

      คำถาม ว่า ณ วันที่ตอบรับบทความวิจัยให้แต่พิมพ์ หรือ ณ วันที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นแล้วว่าคุณภาพของผลงานวิชาการเหมาะสมกับการดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ซึ่งโดยส่วนตัวผมว่า เวลานี้แหล่ะคือบอกว่า คุณภาพ

      เฮ้ย บรรทัดฐานที่แตกต่างกัน ทำให้คนที่อยู่ด้วยกันเคืองกัน เปล่าๆ คนนอกมาแล้วก็ไป คนในอยู่ด้วยกัน ทำงานด้วยกันไปตลอดอีกนาน

      ถามผม ผมเลือกคนในครับ

Share and Enjoy:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Twitter
 • Print
 1. kamphanat.a พูดว่า:

  ถามครู ผู้รู้ที่เคารพรัก ท่านให้ความเห็นว่า
  การนับบทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารของ สมศ.จะนับตามวงรอบปีปฏิทิน เช่นประเมินวงรอบ ๒๔๔๓ บทความวิจัย สมศ.จะนับที่ตีพิมพ์ในปี พ.ศ.๒๕๕๓ ซึ่งสิ้นสุดเมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๕๓ ส่วนการตอบรับการตีพิมพ์ก็ต้องตอบรับตีพิมพ์ในวารสารที่ออกภายในวงรอบการประเมิน แต่ สมศ.เคยพูดไว้โดยไม่ยอมมีลายลักษณ์ยืนยันว่าสถาบันที่ขอรับประเมินในปีแรกคือปี ๒๕๕๔ ซึ่งเป็นวงรอบของปี ๒๕๕๓ สมศ.จะนับผมงานต่อเนื่องเพิ่มเติมให้ถึงวันที่มาประเะมิน ถ้าเป็นแบบนี้จริงการตอบรับตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารก็ต้องเป็นฉบับที่ออกก่อนวันที่มาประเมิน ถ้ารับว่าจะตีพิมพ์ในภายหลังก็จะนับไม่ได้ ขณะนี้วารสารเป็นจำนวนมากรับบทความวิจัยและบทความจากวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกล่วงหน้าไปหลายปี เพราะกลายเป็นธุรกิจไปแล้ว ถ้าวารสารออกช่วงไหนก็จะนับให้ช่วงนั้นครับ สมศ.คงเข้าประเมิน มมส.แล้วใช่ไหม มีอะไรสงสัยก็สอบถามได้เลย ช่วงนี้ผมไปเยี่ยมลูกสาวที่ออสเตรเลีย จะกลับ ๖ ธันวาคมครับ
  จินด งามสุทธิ

You must be logged in to post a comment.