0

ตัวอย่าง ภาษาทั่วไป เปลี่ยนเป็น ภาษาราชการ

 

***เรามาดูกันนะค่ะ ว่าภาษาคำพูดเปลี่ยนมาเป็นภาษาราชการอย่างไรบ้าง

ภาษาทั่วไป – ภาษาราชการ

 

อะไร             -   สิ่งใด อันใด

 

ได้ไหม         -  ได้หรือไม่

 

อย่างไร        -  ประการใด เช่นใด

 

ทำไม            -  เพราะอะไร เหตุใด

 

เดี๋ยวนี้           -  ขณะนี้ บัดนี้

 

ต้องการ        -  มีความ (ประสงค์, ความจำนง)

 

 

 

ช่วย               -  อนุเคราะห์

 

ไม่ได้            -  มิได้  หาได้ไม่  มิอาจ……ได้

ในเรื่องนี้      -  ในการนี้ ในกรณีนี้

 

เรื่องนั้น        -  เรื่อง (กรณี) ดังกล่าว

ไม่ดี              -  มิชอบ ไม่สมควร

 

เหมือนกัน    -  เช่นเดียวกัน

 

ขอเชิญมา    –  ขอเชิญไป

 

 

ยังไม่ทำเลย  -  ยังไม่ดำเนินการแต่อย่างใด

 

เสร็จแล้ว      – แล้วเสร็จ เรียบร้อยแล้ว

 

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print

You must be logged in to post a comment.