0

เมื่อถึงวันที่……ฟ้าไม่เป็นใจ ใช่มั้ย

1. เลือกภาพที่ต้องการ

2. เลือกเครื่องมือ Selective color อยู่ในเมนู Image>Adjustments>Selective color

3. จะมีเมนูปรากฎขึ้นมาตามรูป ในช่อง Color เลือกไปที่ Blues แล้วดูที่แทบเลื่อน แถบ Black เลื่อนไปด้านขวา ส่วนแถบ Yellow เลื่อนมาด้านซ้าย มากน้อยตามความเหมาะสม หากสียังเข้มไม่พอ ในช่อง Color เปลี่ยนมาเลือกเป็น Cyans แล้วปรับได้อีก แต่ระวังอย่าปรับมากเกินไปสีจะเพื้ยนนะ เสร็จแล้วกด ok เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะ

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print

You must be logged in to post a comment.