1

เทคนิคทำงานไว…ไม่ผิดพลาดง่าย

“การเป็นคนทำงานไวได้อย่างรอบคอบ…ไม่ผิดพลาดง่าย” เป็นคุณสมบัติที่น่าพึงปรารถนา และไม่ใช่เรื่องของพรสวรรค์
แต่เป็นทักษะที่สามารถฝึกฝนให้มีขึ้นได้” และยังแนะนำวิธีฝึกฝนไว้ 4 ข้อดังนี้

1. ทำตามคู่มือปฏิบัติงาน ลดปริมาณความผิดพลาด

2. เขียนโน้ตก่อนทำ จำกัดโอกาสพลาด

3. ตรวจงานอย่างดี ปิดพื้นที่ความผิดพลาด

4. ผิดพลาดเมื่อใด รายงานเมื่อนั้น

(โดย ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์)

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print
  1. chutima.s พูดว่า:

    จะนำเทคนิคนี้ไปปฎิบัติตามนะค่ะเพื่องานทุกอย่าง….จะได้ไวค่ะ

You must be logged in to post a comment.