0

งบประมาณกับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

คืบคลานเข้าใกล้ทุกขณะแล้วครับ สำหรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศไทย หลายภาคส่วนต่างเตรียมความพร้อมและกิจกรรมต่างๆ กันอย่างคึกคัก ทั้งที่เกี่ยวบ้างไม่เกี่ยวบ้าง แต่ก็ลงท้ายด้วย เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาเซียน จนบางครั้งดูเหมือนจะลืมไปว่า การเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาเซียน นั้นมีขอบเขตและครอบคลุมกันแค่ไหนอย่างไร

มหาวิทยาลัยเองได้เริ่มกระบวนการเตรียมความพร้อมมาก่อนหน้าที่ได้ซักระยะหนึ่งแล้วครับ จากก้าวที่เริ่มเข้าสู่การจัดอันดับในมิติต่างๆ ทั้ง QS  UI Green  Star rating และปรับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเป้นประเด็นยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ในส่วนของงบประมาณแผ่นดิน กระทรวงศึกษาธิการ ได้ผลักดันให้เป็นนโยบายสำคัญเร่งด่วน และมหาวิทยาลัยเองได้ปรับเพิ่มโครงสร้างงบประมาณ เพื่อรองรับการจัดสรรงบประมาณในกิจกรรมอาเซียนแล้วในปีงบประมาณ 2557

เอาหล่ะครับ ในบริบทภาพรวมทั้งกระทรวง และ มหาวิทยาลัย ได้จัดเตรียมโครงสร้างทั้งนโยบายและกรอบงบประมาณไว้แล้ว ที่เหลือก็ผู้ที่เกี่ยวข้องต้องช่วยกันผลักดันกิจกรรม โครงการให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม อย่าลืมว่าอาเซียน ไม่ได้หมายถึง ไปเรียนรู้ และซึมซับเอาวัฒนธรรมของประเทศอื่นอย่างเดียวนะครับ การผลักดันและส่งเสริมให้มวลประเทศในประชาคมอาเซียนเข้ามาเรียนรู้และซึมซับเอาวัฒนธรรมไทย ดูจะกำไรทั้งในแง่เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและที่สำคัญมาช่วยกันสะท้อนตัวตนให้ประเทศในกลุ่มสมาชิกได้เห็นและถือเอาเป็นตัวอย่าง

โอกาสดีในปีงบประมาณ 2557 กำลังจะเริ่มขึ้นแล้ว ทั้งหมดก็ขึ้นอยู่กับกิจกรรมและโครงการต่างๆ ที่จะขอตั้งงบประมาณ เพราะเพียงแค่การฝึกอบรมภาษาและศึกษาดูงาน คงไม่เพียงพอ ว่ามั๊ยครับ….

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print

You must be logged in to post a comment.