0

5 วิธีขับรถหน้าฝน

1. อย่าละเลยการตรวจเช็คระบบเบรกในหน้าฝนนี้
ซึ่งระบบเบรกก็จะมีผ้าเบรก ควรจะต้องเปลี่ยนที่ระยะทาง 50,000 กิโลเมตร หรือไม่ควรเกิน 2 ปี น้ำมันเบรก ควรเปลี่ยนหรือเติมที่ระยะทาง 50,000 กิโลเมตร หรือไม่ควรเกิน 2 ปี หรือควรเช็คระดับน้ำมันเบรกทุกสัปดาห์ หรือสังเกตจากเสียงขณะเบรก เบรกไม่อยู่ในระยะปกติ หรือดูจากไฟ เตือนที่แสดงบนหน้าปัด ซึ่งหากระบบเบรกหมดสภาพนอกจากเป็นอันตรายได้ง่ายในช่วงหน้าฝนเพราะถนนลื่น แล้ว ยังทำให้สิ้นเปลืองน้ำมันได้ถึงประมาณวันละ 400 ซีซี ทีเดียว 
2. อย่าละเลยตรวจเช็คสภาพยางรถยนต์

เพราะสำคัญมาก โดยต้องเปลี่ยนยางรถที่ระยะทาง 50,000 กิโลเมตร หรือไม่ควรเกิน 2 ปี และควรสับเปลี่ยนยางรถที่ระยะทาง 10,000 กิโลเมตร ทั้งต้องตรวจเช็คอะไหล่ตัวยึดล้อรถให้มีสภาพใช้งานได้ดีทั้งระบบ รวมไปถึงการตรวจเช็คลมยางสม่ำเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
3. อย่าขับรถด้วยความเร็วสูง

เพราะถนนในฤดูฝนจะลื่นกว่าปกติ ซึ่งเกิดอุบัติเหตุ ได้ง่าย นอกจากนี้การขับรถเร็วสูงทำให้สิ้นเปลืองน้ำมันกว่าการขับรถที่ความเร็ว 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง หรือตามความเร็วที่กฎหมายกำหนด
4. อย่าละเลยวางแผนก่อนเดินทาง
          เพราะฝนตก รถติดเป็นคู่กันอยู่แล้ว ดังนั้นต้องศึกษาเส้นทาง หรือหาเส้นทางลัด และต้องเผื่อเวลาการเดินทางให้มากกว่าปกติ เพื่อป้องกันการเสียเวลาหากรถต้องติดอยู่บนถนนนานๆ
5. อย่าใช้รถหากไม่จำเป็น
เพราะในช่วงเวลาที่ฝนตก ถนนลื่นการจราจรจะติดขัดกว่าปกติ ดังนั้นจึงควรเลี่ยงการใช้รถ เช่น ใช้โทรศัพท์ โทรสาร หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ในการติดต่อสื่อสารแทน

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print

You must be logged in to post a comment.