0

บทบาทของประธานที่ประชุม

     บทบาทของประธานที่ประชุม

1. ถือหางเสือ เปรียบเสมือนนาวาที่จะนำไปให้ถึงจุดหมาย

2. นำการประชุม

2.1 เปิดประชุมได้ดี สร้างบรรยากาศและให้อิสระทางความคิด

2.2 ให้ที่ประชุมมีส่วนร่วม ในการออกความคิดเห็น

2.3 รู้จักใช้คำถามที่ดี เปิดโอกาสให้ผู้เข้าประชุมแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่

2.4 ควบคุมการประชุมตลอดเวลา ไม่ให้ออกนอกประเด็น

2.5 ปิดประชุมได้ดี ด้วยการสรุปมติของที่ประชุมเพื่อยืนยันข้อตกลงร่วมกันอีกครั้ง

เพื่อป้องกันการไขว้เขวของผู้เข้าประชุม จึงจะถือว่าการประชุมประสบความสำเร็จ

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print

You must be logged in to post a comment.