1

หลัก 4 C ของรายงานการประชุมที่ดี

     หลัก 4 C ของรายงานการประชุมที่ดี

1.Clear ชัดเจน

- คนอ่านเข้าใจง่าย ผู้ปฏิบัติ ปฏิบัติตามได้ถูกต้อง

2.Concise กระชับรัดกุม

- ตรงเป้าหมายตามมติที่ประชุม

3.Correct ถูกต้อง

- วัน เวลา สถานที่ประชุม มติที่ประชุมถูกต้อง

4.Complete สมบูรณ์

- มีความสมบูรณ์ ไม่ผิดพลาด

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print
  1. SANSABB พูดว่า:

    เป็นหลักที่เข้าใจได้ง่ายดีนะครับ สำหรับเก็๋บไว้เป็นเกณฑ์ตรวจสอบรายงานการประชุม เพราะหลายหน่วยงานในมหาวิทยาลัย เวลาสรุปรายงานการประชุมที ก็ไม่ได้คำนึงถีงหลัก 4C เท่าไหร่นัก นั่นส่งผลให้รายงานการประชุมไม่สมบูรณ์

You must be logged in to post a comment.