1

หลักการตรวจทานเอกสาร

หน่วยงาน กองแผนงาน เป็นหน่วยงานที่ผลิตเอกสารข้อมูลในการเผยแพร่เป็นจำนวนมาก จำเป็นต้องการการตรวจทานเอกสารให้ถูกต้องก่อนออกเผยแพร่  การตรวจทานเอกสารหรือตรวจสอบความถูกต้องของข้อความ ในหนังสือหรือบันทึกรายงานต่าง ๆ ให้มีความถูกต้องมีหลักง่าย ๆ คือ ความพร้อมของผู้ตรวจจะต้องมีสติ สมาธิ โดยเริ่มที่สายตามองเห็นคำหรือข้อความ พร้อมทั้งอ่านสิ่งที่สายตามองเห็น สมองคิดตามสิ่งที่มองเห็นนั้นมีความเข้าใจว่าอย่างไร ถ้าอ่านแล้วมีความเข้าใจแสดงว่าเอกสารหรือข้อความหรือคำนั้นมีความถูกต้อง  ความถูกต้องในที่นี้ต้องถูกทั้งการเขียนการสะกดคำ การันต์ได้อย่างถูกต้อง  หากใช้การสอบทานตามที่กล่าวมานี้จะมีข้อผิดพลาดน้อยมาก

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print
  1. chutima.s พูดว่า:

    จะนำไปปฏิบัติตามนะค่ะ

You must be logged in to post a comment.