0

กระทรวงกลาโหมสหรัฐ อนุญาตให้ใช้ BB10 กับ Galaxy S4 กับเครือข่ายภายในแล้ว

กระทรวงกลาโหมสหรัฐ ประกาศอนุญาตให้อุปกรณ์พกพา 2 แพลตฟอร์มคือ BlackBerry 10 (รวม PlayBook) และ Samsung Knox (เริ่มใช้ใน Galaxy S4) สามารถใช้งานกับเครือข่ายภายในกระทรวงฯ แล้ว

กระทรวงฯ ต้องการเพิ่มความหลากหลายของอุปกรณ์พกพาที่มีระบบปฏิบัติการ-ผู้ผลิตที่แตกต่างกัน แต่ก็ยังต้องการความปลอดภัยในระดับสูงสำหรับข้อมูลความลับของกระทรวงฯ

คาดว่ากระทรวงฯ จะประกาศรองรับแพลตฟอร์ม iOS 6 ของ Apple ตามมาอีกรายหนึ่งภายในเดือนนี้

ที่มา : http://www.itinlife.com/news/5019

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print

You must be logged in to post a comment.