7

ทำไม “คุณ” ต้องรู้เรื่องบัญชี

คงจะเป็นเรื่องธรรมดาถ้าคุณจะถามว่า เหตุผลอะไรที่ทำให้เราต้องมาสนใจที่จะรู้เรื่องบัญชีด้วย ถ้าตอบอย่างเรียบง่ายก็คือ เพราะว่าบัญชีเป็นภาษาของธุรกิจ ถ้าเราไม่รู้จักภาษาที่ใช้เป็นสื่อกลางแล้วเราจะเข้าใจธุรกิจได้อย่างไร
คุณอาจจะถามต่อว่า เอาล่ะแล้วถ้าบัญชีมันสำคัญขนาดนี้ คุณจะทำอย่างไรจึงจะสามารถเข้าใจ หรือนำบัญชีมาใช้ประโยชน์ได้ ผมคิดว่าคำตอบของเรื่องนี้ไม่เรียบง่ายเลย ผมเห็นว่าเรื่องนี้คำตอบจะอยู่ที่ตัวนักบัญชีเองและผู้ใช้ประโยชน์จากบัญชี (อยู่ที่ทั้งสองฝ่าย) อย่างไรผมจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัด ๆ นะครับ
ถ้าเปรียบงานบัญชีเป็นงานศิลปะ นักบัญชีก็คือศิลปิน ผู้สร้างงานศิลป์ให้แก่ผู้มีสุนทรีในหัวใจ ศิลปินต้องสะท้อนงานให้ผู้ชมเข้าใจ สนใจ และลึกซึ้งกับงานศิลปะนั้น ๆ ได้อย่างแท้จริง ให้เห็นความงาม และสิ่งซึ่งศิลปินต้องการสื่อให้เห็น ให้คิด ตัวศิลปินเองต้องมีฝีมือ รู้จักการใช้ทฤษฎีทางศิลปะ ผู้ชมงานเองถ้ามีพื้นฐาน ความเข้าใจในเชิงศิลป์อยู่บ้างก็จะได้เปรียบและเข้าใจงานว่าต้องการสื่ออะไรให้เห็น นักบัญชีจึงมีบทบาทในลักษณะเดียวกับศิลปินแต่มิได้แสดงออกโดยใช้ลายเส้น สีสัน องค์ประกอบรูปทรง แต่แสดงออกโดยใช้ตัวเลขและรูปแบบรายงาน

Share and Enjoy:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • Twitter
 • Print
 1. siriwankkvp พูดว่า:

  เพราะเราเป็นนักวิชาการเงินและบัญชี

 2. aungrknu พูดว่า:

  อยากเป็นหมอรักษาโรค ก็ต้องรู้จักโรค เข้าใจโรค
  อยากเป็นนักแสดง ก็ต้องรู้จักการแสดง เข้าใจการแสดง
  อยากเป็นนักบัญชี ก็ต้องรู้จักรู้จัก รู้เรื่องบัญชี เข้าใจใน “บัญชี”

  รู้เขารู้เรา รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง..ค๊าบบ

 3. mananya_pan พูดว่า:

  บัญชีคู่กับชีวิตประจำวัน ไม่ถึงกับเป็นนักบัญชีก็สามารถทำได้แค่รู้การทำรายรับรายจ่ายของตนเองหรือครอบครัวในแต่ละเดือนก็สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างพอเพียง ไม่ต้องไปพึงเงินกู้นอกระบบหรือฉุกเิฉินต่างๆของหน่วยราชการ

 4. นีย์ กองคลังและพัสดุ พูดว่า:

  รักกับวิชาชีพบัญชี มาเกือบ 20 ปี ปิดงบมาก็เยอะ จะตั้งชื่อลูกว่า เดบิต เครดิต จะดีมั้ยเอย

 5. ratree_jiab พูดว่า:

  มีประโยชน์มากค่ะสำหรับการดำเนินชีวิตประจำวันและครอบครัว

 6. กมลทิพย์ กองคลังและพัสดุ พูดว่า:

  เป็นการเปรียบเทียบที่สามารถเห็นภาพได้อย่างชัดเจน มีประโยขน์มากคะ

 7. screen158 พูดว่า:

  แล้วแต่มุมมองของ และใการช้ประโยชน์จาก “การทำบัญชี”
  1. หากแค่มองว่าเป็นนักบัญชี ทางธุรกิจมองว่าการทำตัวเลข หรือรูปแบบการรายงานให้ดูดี เข้าใจง่าย
  2. บางคน ใช้หลักบัญชีในการทำบัญชีครัวเรือน บัญชีง่ายๆๆ รับ-จ่าย

  นักบัญชีที่ดี ต้องรู้เรื่องและเข้าใจในการปฎิบัติงาน และวิธีการรเขียนการรายงานที่ผู้บริหารสามารถเข้าใจ นำมาใช้ประโยชนืในการตัดสินใจได้

You must be logged in to post a comment.