0

ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบกลาง (Admissions) ปีการศึกษา 2557

ปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบกลาง (Admissions) ปีการศึกษา 2557

5-15 มิถุนายน 2557     จำหน่ายระเบียบการคัดเลือก ระบบกลาง (Admissions)

8-15 มิถุนายน 2557     รับสมัคร

8-17 มิถุนายน 2557     ชำระเงินค่าสมัคร

20-21 มิถุนายน 2557     ผู้สมัครตรวจสอบคะแนนที่ใช้ในการคัดเลือก

28 มิถุนายน 2557     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตจรวจร่างกาย

7-9 กรกฎาคม 2557     สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย (ตามวันเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด)

15 กรกฎาคม 2557     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print

You must be logged in to post a comment.