1

มาตรการประหยัดพลังงาน

 

มาตรการประหยัดพลังงาน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประจำปี  2555-2556

 

 

1. ด้านการปรับอากาศ

1.1   เปิดเครื่องปรับอากาศในช่วงเวลา10.00 น. – 11.30 น. และเวลา 13.00 น. – 16.00 น.

1.2   ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศ25 องศาเซลเซียส

1.3   ไม่เปิดพัดลมดูดอากาศขณะเปิดเครื่องปรับอากาศ

1.4   ปิดประตู หน้าต่าง ผ้าม่าน หรือมู่ลี่ให้สนิทขณะเปิดเครื่องปรับอากาศ

1.5   นำตู้หรือชั้นวางของมาตั้งติดผนังด้านตะวันตกหรือตะวันออก ช่วยป้องกันการแผ่รังสีความร้อน  จากผนังได้สู่คนได้

2. ด้านการส่องสว่าง

2.1 ปิดหลอดไฟส่องสว่างทันทีเมื่อเลิกใช้หรือไม่มีใครอยู่ในห้องเกิน15 นาที

2.2เปิดกระจก เปิดผ้าม่าน หรือมู่ลี่ขณะยังไม่เปิดเครื่องปรับอากาศแทนการเปิดไฟส่องสว่างใน   บริเวณที่มีแสงสว่างเพียงพอ

2.2ทำความสะอาดหลอดไฟและโคมอย่างน้อยทุกๆ 6 เดือน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่องสว่าง

3. ด้านอุปกรณ์สำนักงานและเครื่องใช้ไฟฟ้าในสำนักงาน

3.1   เมื่อปิดอุปกรณ์สำนักงานให้ถอดปลั๊กไฟทันที (ยกเว้นอุปกรณ์บางชนิดเช่น สื่อโสตฯ     อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการและตู้เย็น เป็นต้น)

3.2   ตั้งโปรแกรมปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์อัตโนมัติไว้ที่ไม่เกิน 10 นาที หลังจากไม่ได้สัมผัสคีย์บอร์ด หรือเมาส์

3.4   ลดการใช้กระดาษโดยการนำกระดาษที่ใช้แล้ว 1 หน้ามาทำเอกสารสำเนาหรือเอกสารที่ไม่สาคัญภายในสานักงานใช้การส่งเอกสารแทนการถ่ายสำเนาหลายชุด ส่งเสริมการส่ง e-mail

3.5   เติมน้ำในเครื่องทำน้ำร้อนให้พอดีสำหรับการใช้

 

4. ด้านการใช้ลิฟท์

4.1   รณรงค์ให้ใช้บันไดแทนการใช้ลิฟท์เมื่อมีการขึ้น-ลง เพียง 1-2 ชั้น

4.2   ปิดลิฟท์บางตัวเมื่อความต้องการในการใช้ลิฟท์น้อยเช่น ตอนหลังเลิกงานหรือเวลากลางคืน ปิดเทอมภาคฤดูร้อน

5. ด้านน้ำและต้นไม้

5.1   ปิดก๊อกน้ำให้สนิททุกครั้งเมื่อเลิกใช้

5.2   ตรวจสอบการรั่วซึมของก๊อกน้ำสุขภัณฑ์ห้องน้ำ เมื่อพบเห็นการชำรุดให้แจ้งผู้ที่มีส่วนรับผิดชอบดำเนินการแก้ไขทันที

5.3   ให้ความร่วมมือในการปลูกต้นไม้เพิ่มเติมตามโครงการที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น

6. ด้านน้ำมัน

6.1   วางแผนการเดินทางและใช้รถทุกครั้งมีการบันทึกข้อมูลการใช้รถตามแบบฟอร์มของแต่ละ หน่วยงานจัดทำขึ้นสามารถตรวจสอบได้

6.2   บำรุงรักษาสภาพรถ เช่น ตรวจเช็คลมยางน้ำมันเครื่อง น้ำกลั่น และไส้กรองอากาศ ฯลฯ เป็นประจำตามระยะเวลา

6.3   ขับรถด้วยความเร็วไม่เกิน90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

6.4   รณรงค์การใช้จักรยานติดต่องานสำหรับอาคารที่ไม่ห่างกันมากนัก

Share and Enjoy:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • Twitter
  • Print
  1. Chatuphon พูดว่า:

    สุดยอดๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

You must be logged in to post a comment.